Po sukcesie Międzynarodowych Targów Przemysłu Spożywczego w 2004 roku, kolejna ich edycja zapowiada się ponownie rekordowo. Ogromne zainteresowanie europejskich sieci zakupowych polskimi oraz wschodnioeuropejskimi produktami, czy też idące w drugą stronę zainteresowanie zachodnimi technologiami, sprawią, iż POLAGRA-FOOD 2005 z całą pewnością będzie targami, na których we wrześniu skupi się uwaga branży.


Tradycyjnie już, cenne opinie wystawców i zwiedzających ostatnie targi spożywcze, a także możliwość podjęcia ściśle ukierunkowanych działań marketingowych, zdecydowały o wyeksponowaniu w tym roku określonych sektorów przemysłu spożywczego. Podkreślenie ich pozwoli wystawcom precyzyjnie skierować ofertę, a w przypadku zwiedzających, łatwo znaleźć interesujący ich zakres targów.

POLAGRA-FOOD 2005
składać się będzie z pięciu salonów tematycznych: Salonu Wyrobów Spożywczych i Napojów, Salonu Maszyn i Dodatków dla Przetwórstwa Spożywczego, Salonu Chłodnictwa, Salonu Maszyn i Urządzeń dla Gastronomii oraz Salonu Franchisingu i Wyposażenia Sklepów.


Elementy, cieszące się największym uznaniem, ponownie staną się częściami składowymi tego największego w Europie Środkowo-Wschodniej spotkania branży spożywczej oraz handlu.
Wymienić należy zatem Konsumenckie Testy Produktów, do których wystawcy będą mogli nieodpłatnie zgłaszać swoje wyroby, a zwiedzający podejmą się ich ocenie, kierując się określonymi kryteriami. Producenci zyskują podczas Testów informacje na temat tych cech swoich produktów, które należy wyeliminować i tych walorów, które zdaniem konsumentów, trzeba podkreślić. Wiedza ta może posłużyć wystawcom jako nieoceniona wskazówka także przy planowaniu działań promocyjnych dot. określonych artykułów.
W wieloletnią historię targów POLAGRA-FOOD wpisało się Forum Rzemieślników Rzeźnictwa i Wędliniarstwa, Piekarstwa oraz Cukiernictwa, Lodziarstwa i Karmelarstwa. W tym roku Forum już po raz 11 skupiać będzie przedstawicieli przetwórstwa spożywczego wokół najistotniejszych tematów, stanowiących o przyszłości wymienionych branż.
Organizatorzy już w czasie poprzednich targów spożywczych rozpoczęli współpracę branżową pod kątem POLAGRY-FOOD 2005. Zapowiadane są m.in.: II Krajowe Forum Chłodnictwa (organizowane we współpracy MTP z Krajowym Forum Chłodnictwa) oraz kolejny Krajowy Szczyt Mleczarski. Stała współpraca ze Stowarzyszeniem Mrożonej Żywności, Polskim Mięsem, Polską Izbą Gospodarczą – Przemysłem Rozlewniczym i wieloma innymi zrzeszeniami branżowymi, pozwala być przekonanym o niezwykłym rozmachu, ale także skuteczności najbliższych Targów dla Przemysłu Spożywczego w Poznaniu.
Już w tej chwili - na początku 2005 roku, MTP potwierdzają rezerwację aż 15 Pawilonów Narodowych(!). Na targach będzie można spotkać regionalne produkty spożywcze, czy napoje alkoholowe z tak egzotycznych krajów jak Armenia i Brazylia. Nie zabraknie także naszych najbliższych sąsiadów: pojawią się wystąpienia narodowe z Czech, Litwy, Niemiec oraz Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Szwajcarii. W przypadku krajów Unii Europejskiej, niewątpliwą zaletą będzie również oferta zaawansowanych technologii.
Na satysfakcjonujące wydarzenia specjalne mogą liczyć przedstawiciele działów zakupów sieci handlowych. POLAGRA-FOOD 2005 to m.in. kolejne „Dwa Dni dla Dystrybucji”, a więc specjalistyczne konferencje, warsztaty i prelekcje autorytetów z dziedziny marketingu, uzupełniające wiedzę handlowców o najnowsze techniki sprzedaży i monitorowania rynku. W planach organizatorów są także spotkania przedstawicieli handlu z producentami wyrobów spożywczych. Patronat nad tą częścią targów, podobnie jak w ubiegłym roku, obejmą kierowane do handlu media branżowe.
Wystawcy targów spożywczych w Poznaniu mogą oczekiwać szerokiego zainteresowania ich ofertą ze strony misji handlowych i gospodarczych z Polski, Unii Europejskiej i Europy Wschodniej, ale także spoza naszego kontynentu.
POLAGRA-FOOD 2005 odbędzie się w dniach od 20 do 23 września, a na firmy zgłaszające swój udział do 7 kwietnia b.r., czekają niższe ceny powierzchni wystawienniczej. Szczegóły także na www.polagra-food.pl
Źródło: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.