Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe POLAGRA mocno zaznaczyły swoją obecność na polskim i europejskim rynku targowym. Szybko stały się największą imprezą targową organizowaną w naszym kraju, dołączyły też do ścisłego grona czołowych targów rolniczych i spożywczych w Europie.www.polagra-food.pl
POLAGRA zdobyła również wyjątkowy prestiż - targi te odwiedzają nie tylko przedsiębiorcy zainteresowani prezentowanymi i omawianymi tu tematami, ale także osobistości ze świata gospodarki i polityki, w tym delegacje resortów rolnictwa z całej Europy.
Przez 15 lat swojego istnienia (od 1985 do 1999 roku) zakres tematyczny POLAGRY obejmował niemal wszystko, co dotyczy rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego.
Na tegoroczną edycję Międzynarodowych Targów Przemysłu Spożywczego POLAGRA-FOOD zapraszamy w dniach od 16 do 19 października 2003 r..
Organizatorzy
POLAGRA-FOOD 2003

POZNAJ SMAK TARGÓW - pod takim hasłem będzie przebiegać tegoroczna edycja POLAGRY-FOOD, która obok potencjału krajowego przemysłu spożywczego prezentuje również bogatą ofertę wystawców zagranicznych. Patronat nad Międzynarodowymi Targami Przemysłu Spożywczego POLAGRA-FOOD 2003 sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

WYSTAWCY

W tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Przemysłu Spożywczego POLAGRA-FOOD potwierdziło swój udział około 600 wystawców (w tym 200 zagranicznych) i 100 firm reprezentowanych z 28 państw i terytoriów.
Powierzchnia ekspozycji wyniesie blisko 17.000 m2. Oferta wystawców obejmie tematykę żywności, technologii oraz gastronomii i chłodnictwa.
Zwiedzający POLAGRĘ-FOOD będą mogli się także zapoznać z ekspozycją odbywającego się równolegle Międzynarodowego Salonu Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK.

PROGRAM

Program POLAGRY-FOOD został tak ukształtowany, aby poruszyć istotne tematy dotyczące żywności, technologii i handlu. Podczas targów będzie obradował Krajowy Szczyt Mleczarski.
Wyjątkowo atrakcyjnie zapowiada się tegoroczne Forum Rzemieślników Piekarstwa, Cukiernictwa, Rzeźnictwa i Wędliniarstwa. Przy współpracy redakcji prasy fachowej, Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników przemysłu Spożywczego oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich przygotowano 9 Paneli Dyskusyjnych poświęconych problemom i perspektywom rozwoju branży mięsnej, drobiarskiej, spożywczej, młynarskiej, piekarsko-cukierniczej, soków i mleczarskiej. Bardzo interesująco zapowiada się konferencja ,,Bezpieczeństwo i żywności w Polsce i w Unii Europejskiej" zorganizowana przez Redakcję ,,Bezpieczeństwa i Higieny Żywności" i Międzynarodowe Targi Poznańskie.
Ważną grupę zwiedzających targi POLAGRA-FOOD stanowią przedstawiciele handlu: hurtownicy, menedżerowie sieci handlowych i detaliści-właściciele sklepów. Program targów zachęca przedstawicieli tych środowisk zarówno do zwiedzenia ekspozycji jak i uczestnictwa w specjalnie przygotowanych dla nich wydarzeniach.. Wśród specjalistycznych konferencji i seminariów warto zwrócić uwagę na skierowany do handlowców cykl konferencji i warsztatów zatytułowanych ,,Przyszłość polskiego rynku artykułów spożywczych - spotkania dystrybucji", które podejmą najbardziej aktualne tematy i zobrazują trendy występujące w przemyśle spożywczym. Szczególnie atrakcyjnie zapowiadają się również inne pozycje programowe, które przygotowujemy dla przedstawicieli handlu. Będą to wystawa ,,Sklep przyszłości - technika w służbie marketingu", Panele Smakowe, Salon Degustacyjny.
Wydarzenia te, promując wysoką jakość oferowanych na targach produktów - stanowią jednocześnie dopełnienie kompleksowej oferty wystawców.

Krajowy Szczyt Mleczarski

Podczas pierwszych dwóch dni targów będzie obradował Krajowy Szczyt Mleczarski. Pierwszy dzień obrad będzie przebiegał po hasłem perspektyw rozwoju polskiego mleczarstwa wobec akcesji do Unii Europejskiej i procesów globalizacji. Drugiego dnia obrad Krajowy Szczyt Mleczarski poruszy tematykę aktualnych problemów mleczarstwa w Polsce.

Panele Smakowe

Panele Smakowe to niejawne testy produktów, które będą oceniane przez stuosobowe grupy zwiedzających. Umożliwiają one wystawcom szybkie poznanie preferencji konsumentów co do najważniejszych cech jakościowych produktu, obiektywną ocenę wartości danego produktu i pozycjonowanie własnych produktów względem oferty konkurencji. Udział w Panelu Smakowym to znakomita okazja do przeprowadzenia bezpłatnych i obiektywnych badań marketingowych, których wyniki można wykorzystywać zarówno w działaniach promocyjnych jak i w negocjacjach handlowych.
Panele Smakowe będą się odbywać w następujących kategoriach: produkty mleczarskie, produkty przemysłu mięsnego, produkty przemysłu piekarniczo-cukierniczego, produkty przetwórstwa owocowo-warzywnego i koncentraty.
Uzupełnieniem paneli będą prelekcje dla publiczności zatytułowane ,,Odżywianie a zdrowie" oraz ,,Otyłość a odżywianie".

Salon Degustacyjny

Już po raz trzeci podczas pierwszych dwóch dni targowych (tj. 16 i 17 września) odbywać się będzie Salon Degustacyjny - przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów prezentacja wytwórców i dystrybutorów win, producentów wyrobów mleczarskich, mięsa i wędlin oraz pieczywa skierowana do przedstawicieli dużych sieci handlowych i hurtowni spożywczych oraz restauratorów i sommelierów.
Degustacje prezentowanych wyrobów umożliwią odwiedzającym salon profesjonalistom przetestowanie i odkrycie walorów smakowych szerokiej gamy win i produktów spożywczych oraz nawiązanie bezpośrednich kontaktów handlowych z ich producentami i dystrybutorami.
Organizatorem Salonu Degustacyjnego są Międzynarodowe Targi Poznańskie.

IX Forum Rzemieślnicze

Podczas Forum Piekarstwa odbędą się Mistrzostwa Polski Młodych Czeladników w Zawodzie Piekarza, pokazy dekoracji piekarniczo-cukierniczych pod patronatem ,,Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego", pokaz mody piekarskiej ,,Szoł kultu chleba" oraz prezentacja nowych technologii. Forum organizuje Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP. Dodatkową atrakcją programu będzie próba pobicia rekordu Guinnessa przez Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu. Z okazji 750-lecia alokacji miasta Poznania i 750-lecia poznańskiego cechu piekarze upieką chałkę o wadze 750 kg. Długość rekordowej chałki może wynieść nawet 150 metrów.
Na Forum Cukiernictwa zaprasza Stowarzyszenie Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy RP. W programie znajdą się pokazy mistrzów cukierniczych podczas których czołowi polscy cukiernicy wykonają między innymi eksponaty z karmelu i czekolady, tort weselny na 200 osób przy wykorzystaniu różnych stylów i technik dekoracji oraz rzeźby w owocach.
Konkursy o tytuł Najlepszego Producenta Wędlin, Sztuki Układania i Dekorowania Pater oraz Mój Najlepszy Wyrób złożą się m.in. na program Forum Rzeźnictwa i Wędliniarstwa organizowane przez Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP. W programie Forum znajdą się także dyskusje poświęcone aktualnym problemom branży mięsnej w perspektywie akcesji Polski do Unii Europejskiej oraz tendencjom rozwojowym technik i tendencji w przetwórstwie mięsa i strukturze spożycia.

Przyszłość polskiego rynku spożywczego

Po raz pierwszy na targach odbędzie się cyklu seminariów, warsztatów i pokazów dla handlu detalicznego i hurtowego pt. ,,Przyszłość polskiego rynku artykułów spożywczych - spotkania dystrybucji".
Celem cyklu jest przede wszystkim stworzenie platformy kontaktu z sieciami handlowymi, dystrybutorami i sklepami. Do współpracy zaproszone zostały organizacje zrzeszające przedstawicieli środowiska handlu detalicznego, m.in. Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Unia Polskich Sieci Detalicznych, a także organizacje producentów, m.in. Polska Federacja Producentów Żywności.
Organizatorem przedsięwzięcia są Międzynarodowe Targi Poznańskie i agencja MediaDem. Współtwórcami programu merytorycznego i prowadzącymi poszczególne części cyklu będą prelegenci z takich firm i organizacji jak: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, AC Nielsen, GFK Polonia, a także eksperci z zakresu badań rynkowych, nowoczesnych technik zarządzania, marketingu i reklamy oraz firmy szkoleniowe.
W programie uwzględniono przede wszystkim potrzeby informacyjne menedżerów dystrybucji związane z zarządzaniem strategicznym, czyli planowaniem długofalowego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa: m.in. prawo i normy unijne, przyszłościowe trendy rynkowe, umiejętność wykorzystania badań rynkowych, źródła informacji i pomysłów marketingowych, nowe techniki marketingowe oraz zarządzanie przez jakość.
Uczestnikami spotkań będą menedżerowie firm dystrybucyjnych, sieci handlowych, zarówno międzynarodowych, jak i polskich sieci regionalnych. Program stworzony został z uwzględnieniem potrzeb zarówno małych i średnich przedsiębiorstw handlowych (pakiety dla MSP), jak dużych firm (oferta korporacyjna).
Organizatorzy stworzą możliwości dialogu pomiędzy dystrybutorami a producentami, nie tylko w czasie spotkań plenarnych, ale również bezpośrednio na stoiskach. Organizowane będą potkania zainteresowanych dystrybutorów bezpośednio z producentami. Jest to tzw. formuła matchmakingu, czyli spotkań z wyselekcjonowaną wcześniej grupą partnerów gospodarczych. Zgłoszone tematy, czyli ,,trasy handlowców" to: produkty pod marką własną, nowości branżowe według nowych stylów konsumpcji, produkty regionalne i kuchnia etniczna, urządzenia gastronomiczne do sklepu, opakowania.
Praktyczne umiejętności handlowcy będą mogli pogłębiać w czasie warsztatów szkoleniowych:
• Główne wytyczne do wypełniania wniosków o środki pomocowe z UE
• Negocjacje handlowe
• Merchandising
• Parametry oceny rentowności sklepu
• Organizowanie i ocena efektywności promocji
• Kształtowanie marki
Praktyczne umiejętności będzie można również przećwiczyć w powiązaniu ze szkoleniami na powierzchni wystawowej ,,Sklep przyszłości - technika w służbie marketingu". Będzie to miejsce prezentacji nowoczesnych lub pomysłowych rozwiązań technologicznych i marketingowych, wykorzystywanych we współczesnym handlu i aranżacji wnętrz sklepów, np. zastosowanie Internetu w sklepie, telebim, programy komputerowe wspomagające analizę półki, sklep w stylu rustykalnym.
W kilku obszarach tematycznych można będzie zapoznać się m.in. z technikami merchandisingu, niestandardowymi pomysłami aranżacji wnętrz sklepowych oraz funkcjonowaniem programu wspomagającego zarządzanie kategorią.
Autorzy tej aranżacji położyli w swojej realizacji nacisk na mało jeszcze wykorzystywane na polskim rynku takie efekty emocjonalno-doznaniowe jak zapachy, światło i muzyka. Zaprezentują również nowoczesne technologie ułatwiające sprzedaż, a także reklamowanie produktów bezpośrednio w sklepie oraz elementy wystroju i aranżacji tworzące prawdziwą ,,scenografię" dla sprzedawanego asortymentu. Wszystko to powoduje, że zakupy w ,,sklepie przyszłości" stają się na długo zapamiętanym przeżyciem.

Prestiżowe nagrody


Znak Polska Dobra Żywność
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi po raz czwarty wręczy znak Polska Dobra Żywność kolejnej grupie wyrobów produkowanych z polskich surowców i spełniających ostre kryteria zdrowotne i jakościowe.

Złoty Medal MTP
- najbardziej prestiżową nagrodę otrzymają te produkty, które wyróżniają się nowoczesnymi rozwiązaniami, wysoką jakością i precyzją wykonania oraz walorami ekologicznymi, ergonomicznymi, estetycznymi i użytkowymi.
Acanthus Aureus to nagroda, przyznawana przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, za najciekawsze stoisko wyróżniające się walorami architektonicznymi i sprzyjające jednocześnie nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów biznesowych.

Zwiedzanie

Targi POLAGRA-FOOD 2003 będzie można zwiedzać w dniach od 16 do 19 września w godzinach od 9.00 do 17.00.
Dni profesjonalistów 16 i 17 września.
Ceny biletów wstępu:
- dla profesjonalistów w dniach 16-19 września 20 zł
- dla zwiedzających w dniach 16-17 września 25 zł
- dla zwiedzających w dniach 18-19 września 20 zł
Zapoznanie się z ekspozycją tegorocznej edycji POLAGRY-FOOD będzie znakomitą okazją do poznania kompleksowej oferty rynku, przetestowania nowości, poznania reakcji klientów na proponowane wyroby, zdobycia wiedzy o najnowszych trendach w branży produktów spożywczych oraz nawiązania cennych kontaktów handlowych.
Organizator:
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
Zespół Organizacji Targów B1
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań
tel. +48/61/8692 365, 8692 485, 8692 375
fax +48/61/8692 955
e-mail: polagra-food@mtp.com.pl
internet: www.polagra-food.pl