Maszyny i urządzenia dla przetwórstwa spożywczego i gastronomii, a także artykuły spożywcze to ogólny zakres tematyki Międzynarodowych Targów Przemysłu Spożywczego POLAGRA-FOOD.

W imieniu "Krajowego Forum Chłodnictwa" zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne jego członków i osób zainteresowanych członkowstwem KFCh, które odbędzie się podczas Targów Polagra w dniu 12 września o godz.15, w sali nr 402 w Pawilonie 23.
Targi te pojawiły się w programie MTP, wraz z Międzynarodowymi Targami Rolniczymi POLAGRA-FARM, w roku ubiegłym – w wyniku podziału targów rolno-przemysłowych POLAGRA. W tym roku targi POLAGRA-FOOD odbędą się w dniach 11-14 września, razem z Międzynarodowym Salonem Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK, a POLAGRA-FARM 4-7 października.
Jak dotąd, zgłoszenia udziału w targach POLAGRA-FOOD napłynęły od ponad 880 firm, w tym 250 zagranicznych, z 33 państw. Niemcy, Włosi, Francuzi, Holendrzy, Czesi, Słowacy oraz Austriacy to, obok wystawców polskich, najliczniejsi uczestnicy wrześniowych targów. Wystąpienia narodowe przygotowują Stany Zjednoczone, Węgry i Włochy.
Na targach swoje stoiska będą miały polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz związane z rolnictwem agencje i instytucje (pawilon 11), obecni będą także przedstawiciele ministerstw z Bułgarii, Litwy, Rumunii, Słowenii i Ukrainy (paw. 24). Licznie uczestniczyć będą izby, instytuty i stowarzyszenia branżowe.
Wśród wystawców dominują producenci – blisko 70%, ponad 20% to firmy producencko-handlowe, handlowcy stanowią 9% ogółu wystawców. Obok producentów i handlowców artykułów spożywczych i dodatków do żywności (ekspozycja w paw. 5 i 8), na targach najmocniej reprezentowani będą oferenci maszyn i urządzeń technologicznych dla przemysłu spożywczego – najliczniej dla przemysłów mięsnego i piekarniczego (paw. 14, 17, 25), oraz urządzeń chłodniczych (paw. 20).
Nowością tegorocznych targów POLAGRA-FOOD będzie Salon Degustacyjny (w paw. 10) Przedsięwzięcie to skierowane jest do ściśle określonych grup, zarówno wystawców, jak i zwiedzających. Wystawcami salonu będą producenci i dystrybutorzy win, wyrobów mleczarskich, mięsa i wędlin oraz pieczywa; zwiedzającymi natomiast – przedstawiciele dużych sieci handlowych, hurtowni, sklepów prowadzących sprzedaż wyrobów spożywczych, restauratorów, a w przypadku win także sommelierzy. Podczas salonu ogłoszone zostaną także wyniki konkursu Złote Grona „Świata Win”. Salon czynny będzie 11 i 12 września.
Kolejnym targowym wydarzeniem będzie, organizowane wzorem poprzednich lat, Forum Rzemieślników Piekarstwa, Cukiernictwa, Rzeźnictwa i Wędliniarstwa (paw. 25). Przygotowujący je członkowie branżowych stowarzyszeń przedstawią nowe technologie produkcji, odbędą się również zawody i konkursy. W pierwszy dzień, tj. 11 września, zaprezentują się rzeźnicy i wędliniarze, 12 września – piekarze, a 13 i 14 września – cukiernicy. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego przygotuje spotkania panelowe.
Jak dotychczas, na targach prowadzona będzie działalność informacyjna obejmująca doradztwo, fachową prasę, konferencje i seminaria naukowo-techniczne oraz konferencje prasowe. Np. Polska Federacja Producentów Żywności przygotuje seminarium poświęcone nowej strategii zapewnienia konkurencyjności polskiego przemysłu żywnościowego, a „Nowe produkty – droga do sukcesu” to tytuł spotkania organizowanego przez Wydawnictwo Handel.
W programie targów są także konkursy: o Złote Medale Międzynarodowych Targów Poznańskich, o tytuł Mistera i Juniora Eksportu (organizatorami są Ministerstwo Gospodarki, Krajowa Izba Gospodarcza i MTP), a także Hit Polagry przygotowywany przez „Agrobazar” i Hit Handlu Wydawnictwa Handel. Po raz kolejny Ministerstwo Rolnictwa przyzna krajowym wyrobom znak ‘Dobra Polska Żywność’. Wystawę nowych produktów spożywczych (w paw. 11) przedstawi Polskie Wydawnictwo Fachowe.
Pierwsze dwa dni targów, tj. 11 i 12 września, będą dniami dla publiczności fachowej oraz przedstawicieli mediów. Cena biletu zakupionego na podstawie karnetu dla profesjonalistów wynosi 15 zł; za zwiedzanie targów bez karnetu trzeba będzie zapłacić 20 zł 11 i 12 września oraz 15 zł 13 i 14 września.