Z dniem 1 sierpnia 2011 roku spółki YIT w Polsce: YIT Poland, YIT Poznań oraz YIT Wrocław zostały połączone w jedną o nazwie YIT Poland Sp. z o.o.

Połączenie spółek YIT w Polsce
Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2011 roku spółki YIT w Polsce: YIT Poland, YIT Poznań oraz YIT Wrocław zostały połączone w jedną o nazwie:

YIT POLAND Sp. z o.o.


Siedziba główna firmy YIT Poland to:
02-119 Warszawa, ul. Pruszkowska 17
tel. +48 22 823-88-11/12, fax +48 22 823-88-14

Inne dane Spółki: NIP: 526-030-74-59, REGON 010159520, Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000092960, Kapitał zakładowy 336 000,00 PLN.

Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

YIT PolandYIT Poland prowadzi działalność w dwóch podstawowych obszarach: Techniczne wyposażenie budynków oraz Serwis instalacji technicznych (Facility Managament)
Oferuje kompleksowe usługi w zakresie technicznego wyposażenia obiektów przemysłowych budynków przemysłowych, biurowych i handlowo-rozrywkowych w zakresie:
- instalacji wentylacji i klimatyzacji
- instalacji chłodniczych
- instalacji grzewczych i ciepłowniczych
- instalacji sanitarnych
- instalacji gazowych
- instalacji hydrantowych i tryskaczowych (przeciwpożarowych)
- instalacji gazów technologicznych, próżni i sprężonego powietrza
- sieci i przyłączy sanitarnych i gazowych
- automatyki.
Spółka oferujemy także doradztwo i usługi projektowe na każdym etapie inwestycji, w tym: sporządzanie projektów wykonawczych i powykonawczych, dobór i dostawę urządzeń i materiałów, montaż systemów instalacyjnych i nadzór prac kontraktowych, pomiar przepływów oraz regulacje instalacji, uruchomienie instalacji oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
YIT oferuje profesjonalną obsługę serwisową 24h instalacji wentylacji, sanitarnych, grzewczych, chłodniczych, elektrycznych, automatyki oraz urządzeń niskoprądowych.