W dniach 9-12 maja REHVA (Europejska Federacja Stowarzyszeń Ogrzewnictwa i Klimatyzacji) zorganizowała w Antalya (Turcja) konferencję naukową Clima 2010, na której zaprezentowało referaty naukowe około 1350 autorów i współautorów z wielu krajów świata.

Polacy na konferencji naukowej Clima 2010 w Turcji
Na sesjach tematycznych Clima 2010 dyskutowano o problemach ochrony środowiska, klimatyzacji, wentylacji, ogrzewnictwie, chłodnictwie, symulacji komputerowej. Omawiano także zagadnienia zawarte w naukach podstawowych, jak: wymiana ciepła, termodynamika i mechanika płynów.

W konferencji uczestniczyło 14 autorów z Polski, prezentujących referaty naukowe oparte na analizach i badaniach własnych.
Sesji TS41 przewodniczył prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński z Politechniki Warszawskiej, a sesji TS66 przewodniczył dr inż. Piotr Narowski, także z PW. Obrady prowadzone były w języku angielskim.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz organizacji międzynarodowych, takich jak: REHVA, ASHRAE, EUROVENT, IIR, Scanvac, ISIAQ. Prezydent ASHRAE z okazji konferencji zaprosił członków ASHRAE z różnych krajów na spotkanie, na którym przy lampce wina wymieniono poglądy na temat kierunków rozwoju dziedziny klimatyzacji i ogrzewnictwa w następnych latach. W spotkaniu uczestniczyli prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński i dr inż. Jacek Hendiger z Politechniki Warszawskiej oraz dr inż. Anna Bogdan z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Następna konferencja Clima 2013 odbędzie się w Czechach.

Źródło: Polski Instalator