Pojazdy zasilane ogniwami paliwowymi z układem klimatyzacji z naturalnym czynnikiem chłodniczym CO2


W wielu układach klimatyzacji samochodowej funkcja ogrzewania kabiny pasażerów polega na tym, że ciecz ogrzana przez korpus silnika jest tłoczona do wymienników ciepła. Stąd energia cieplna przedostaje się do kabiny samochodu. Jednakże, w pojazdach zasilanych ogniwami paliwowymi lub akumulatorami elektrycznymi, brakuje źródła ciepła, gdyż nie ma komory spalania, jak w tradycyjnym silniku spalinowym. Pierwsze pojazdy z ogniwami wodorowymi były dostępne na rynku amerykańskim przed grudniem 2003 roku. Natomiast nowe rozwiązanie opracowane przez firmę Nissan, z zastosowanym czynnikiem chłodniczym CO2 umożliwia producentom obejście problemu ogrzewania kabiny pasażerskiej. Dwutlenek węgla po opuszczeniu sprężarki schładza się w wymienniku ciepła umieszczonym w kabinie pasażerskiej, co powoduje przepływ ciepła do strefy przebywania ludzi.
Więcej informacji na stronie www.nissan-global.com