Informujemy, że w sprzedaży jest już nowa książka, wydana pod redakcją prof. dr hab. inż. Wiesława Zwierzyckiego i dr inż. Krzysztofa Bieńczaka przez poznański SYSTHERM Danuta Gazińska S.J. pt. "Pojazdy chłodnicze w transporcie żywności". Nowy poradnik traktuje o transporcie żywności z teoretycznego oraz praktycznego punktu widzenia.


Z recenzji książki - prof. dr hab. inż. Roman Hejft, Katedra Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, Politechnika Białostocka:


W pierwszym rozdziale książki przedstawiono charakterystykę żywności przewożonej w stanie zamrożonym lub schłodzonym, co świadczy o interdyscyplinarnym podejściu Autorów do zagadnień środków transportu. Omówienie uwarunkowań technologicznych, w tym dotyczących transportu owoców i warzyw, pozwala czytelnikowi poznać złożoność zagadnień w transporcie chłodniczym żywności. Przykładowo, znajomość ciepła oddychania szerokiego asortymentu owoców i warzyw stanowi niezbędną wiedzę przy obliczaniu bilansu cieplnego nadwozia chłodniczego.
Rozdział drugi, uregulowania prawne oraz klasyfikacja i badania środków transportu, przedstawia podstawy prawidłowego ich doboru i funkcjonowania.
Budowę pojazdów chłodniczych, z izolacją normalną i wzmocnioną wraz z oprzyrządowaniem (systemem wyposażeń dodatkowych) do przewozów towarów specjalnych przedstawiono w kolejnych rozdziałach.
Autorzy dużą uwagę poświęcili omówieniu cystern izotermicznych. Rozwiązania konstrukcyjne, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących przewożonego produktu i skuteczności izolacji, dotyczą ważnych technicznych zagadnień. Charakterystyka kontenerów stanowi dalsze uzupełnienie wiedzy o środkach transportu chłodniczego.
Rozdział siódmy autorzy poświęcili przedstawieniu zagadnień wytrzymałościowych konstrukcji
nadwozi termoizolacyjnych (ścian, profili cienkościennych, ram, połączeń) wraz z optymalnym projektowaniem elementów. Przedstawione zagadnienia wnoszą wiele cennych informacji dla projektantów tego typu konstrukcji.
Charakterystykę i dobór urządzeń chłodniczych oraz oprzyrządowania przedstawiono w rozdziale ósmym i dziewiątym. Praktyczne przedstawienie wiedzy, omówienie wymiany ciepła w nadwoziu podczas rozładunku, ocena doboru agregatów chłodniczych oraz przegląd rozwiązań konstrukcyjnych rejestratorów temperatury jest ważne przy eksploatacji środków transportu chłodniczego.
W rozdziale dziesiątym oraz "Dodatku" przedstawiono wyczerpująco charakterystykę czynników chłodniczych, olejów sprężarkowych oraz zalecanych olejów silników agregatorowych.
W kolejnym rozdziale jedenastym Autorzy omówili zasady dobrej praktyki transportowej wraz elementami systemu HACCP dla przedsiębiorstw transportu chłodniczego.
Katalog mostków cieplnych powstających w zabudowach izotermicznych z przyczyn konstrukcyjnych, technologicznych (montażowych) oraz eksploatacyjnych przedstawiono w rozdziale dwunastym. Zaprezentowany materiał stanowi oryginalne, unikalne osiągnięcie z badań własnych Autorów.
Zagadnienia ubezpieczeń w przewozach produktów łatwo psujących się przedstawiono w rozdziale trzynastym. Szeroko przedstawione zagadnienia związane z ryzykiem przewozowym, zagadnieniami ubezpieczeń, umowami oraz podanie opisów rzeczywistych przypadków usuwania szkód stanowią cenny materiał poznawczy do wykorzystania w firmach przewozowych.
Zespół Autorów, posiadający bogaty dorobek naukowy i praktyczny, w tym w obszarze transportu żywności, przygotował cenną publikację, która posiada zarówno wartość naukową, jak i praktyczną.
Wydawca: SYSTHERM Danuta Gazińska S.J.
Rok wydania: 2006
ISBN: 83-92145-2-6
Stron: 192
Spis treści
Cena: 45,00 zł + 0%VAT + koszty wysyłki
Zamówienie