Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej organizuje 2-semestralne studium podyplomowe "Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo, Auditing Energetyczny oraz Świadectwa Charakterystyki Energetycznej". Zgłoszenia przyjmowane są do 20 września 2011 r.

Podyplomówka: Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo, Auditing Energetyczny oraz Świadectwa Charakterystyki Energetycznej
Studia Podyplomowe " Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo, Auditing Energetyczny oraz Świadectwa Charakterystyki Energetycznej" adresowane są głównie do kadry inżynierskiej przedsiębiorstw ciepłowniczych, eksploatatorów spółdzielczych, komunalnych i przemysłowych źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych i instalacji odbiorczych, a także inżynierów zajmujących się projektowaniem i modernizacją zarówno systemów ciepłowniczych jak też wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego.
Studia przygotowują absolwentów do wykonania audytów energetycznych i projektów prac modernizacyjnych w systemach ciepłowniczych, źródłach ciepła i instalacjach wewnętrznych centralnego ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Tematyka Studiów obejmuje problemy związane z wdrożeniami dyrektyw Unii Europejskiej i nowych norm PN-EN.
Po zdaniu egzaminu dotyczącego audytu energetycznego absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu audytingu energetycznego. Po spełnieniu wymogów stawianych przez program tych Studiów Podyplomowych absolwenci uzyskają dyplom uprawniający do wykonania świadectw charakterystyki energetycznej: budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych.

Informacje:
Organizator: Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej
Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki WarszawskiejAdres: 00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
tel.: 22 234 59 45, 22 234 75 97
tel./fax: 22 825 03 09
e-mail: monika.nesterowicz@is.pw.edu.pl
Kierownik studium: dr inż. Lucjan Furtak
Sekretarz studium: mgr inż. Monika Nesterowicz, pok. 5
Wymagane dokumenty: [attach=attach1]karta zgłoszenia[/attach], odpis dyplomu
Wymagania dla słuchaczy studiów: ukończenie studiów magisterskich lub inżynierskich, posiadanie komputera osobistego na zajęciach studiów podyplomowych
Czas trwania: 2 semestry (220 godz.) od października do czerwca
Zajęcia odbywają się: piątek, sobota, niedziela (10 zjazdów) w godz. 10:00-18:00
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: od 1 sierpnia 2011 do 20 września 2011
Opłata: 5900 PLN