- Kryzysu w budownictwie w 2009 r. nie ma, ale oczekiwania wzrostu były znacznie większe - mówiła prof. Zofia Bolkowska podczas comiesięcznej konferencji "Monitoring rynku budowlanego" 29 grudnia br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej. W dyskusji z przedstawicielami firm budowlanych i dziennikarzami uczestniczyli Podsekretarz Stanu Olgierd Dziekoński i ambasador RP w Republice Tunezyjskiej Krzysztof Olendzki.

Podsumowanie roku na rynku budowlanym
Obchodząca jubileusz 45-lecia pracy naukowej prof. Z. Bolkowska zaprezentowała podczas konferencji wyniki prowadzonego cyklicznie badania koniunktury w budownictwie. Wnioski obejmują dane na temat stanu gospodarki do listopada br. Według Z. Bolkowskiej początek roku 2009 był słaby w budownictwie, ponieważ w pierwszym półroczu produkcja budowlana była wyższa tylko o 1,4%. Wprawdzie produkcja nie spadała, ale poziom jej daleki był od oczekiwań. Zmiana sytuacji nastąpiła w 3 kwartale, kiedy produkcja budowlana wzrosła o ponad 8%. W listopadzie produkcja budowlana była wyższa o 9,9%, ale niższa niż w październiku. Po 11 miesiącach wzrost wynosi 4%, a łącznie z zakładami małymi 5,8%. Wzrost jest niższy od oczekiwanego, mimo że wysoko wzrasta realizacja robót infrastrukturalnych.

Zdaniem prof. Z. Bolkowskiej, potwierdzają się wcześniejsze oceny, że budownictwo infrastrukturalne jest szansą na przyśpieszenie wzrostu całego sektora. Wzrost w listopadzie 2009 do listopada roku poprzedniego wyniósł:
- Inżynieria lądowo-wodna o + 23,5%
- Wznoszenie budynków o + 5,3%
- Spadek następowała w robotach specjalistycznych o - 3,8%

Według zaprezentowanej prognozy dotyczącej tendencji w budownictwie w latach 2010 – 2011 (przy założeniu, że rok 2009 jest już „przesądzony” ze wzrostem około 5%), budownictwo infrastrukturalne podobnie jak w 2009 r. również w najbliższych latach może i powinno wzrastać. Zadecyduje to o sytuacji całego sektora (nie tylko ze względu na dominujący udział, ale też na szanse rozwoju). Budownictwo niemieszkalne (usługowe) nie wzrasta i ta tendencja zmieni się, jeżeli „wrócą” na rynek budowlany inwestorzy zagraniczni. W budownictwie mieszkaniowym liczba mieszkań oddanych do użytku w 2009 r. może przekroczyć (nieznacznie) rekordowy poziom z 2008 r. Regres przesunie się na lata 2010 - 2011, ale może być łagodniejszy od przewidywanego poprzednio.

Comiesięczną konferencję "Monitoring rynku budowlanego" organizują wspólnie Krajowa Izba Gospodarcza i Fundacja Wszechnicy Budowlanej.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury