Instrukcje w zakresie bezpiecznej eksploatacji kominów i ciągów wentylacyjnych zawarte w opracowaniu „Czarny Raport”.

Podstawy bezpiecznego użytkowania instalacji odprowadzania spalin
"Czarny raport" ukazuje się od 2007 roku, prezentując zarówno dane na temat liczby zaczadzeń, jak i rekomendowane przez towarzyszenie „Kominy Polskie” procedury warunkujące bezpieczeństwo użytkowania instalacji kominowych i wentylacyjnych.

Stowarzyszenie „Kominy Polskie” - w ramach prowadzonej kampanii przeciw zaczadzeniom „Ciepło jest ulotne…” - pod adresem www.kominypolskie.com.pl prowadzi bieżący monitoring przypadków zaczadzeń. Za pośrednictwem tej strony wszyscy zainteresowani zyskają także poradę na temat bezpiecznego użytkowania instalacji kominowych i wentylacyjnych.

Zapraszamy sie do zapoznania się z najnowszym [attach=attach1]"Czarnym Raportem" SKP[/attach].

Ciepło jest ulotne
Źródło: Stowarzyszenie Kominy Polskie