- masa - gęstość - objętość właściwa - ciężar właściwy - ciśnienie - praca, energia, ciepło - moc - temperatura - ciepło właściwe - lepkość dynamiczna - lepkość kinematyczna - współczynnik przenikania ciełpa - innewg "Polskiego Instalatora"

(wzory podane dla chłodziarki mają również zastosowanie dla pomp ciepła

Komentarze