Gdyński Klimawent wzbogacił swoją ofertę o nowe wentylatory w tym w wersji przeciwwybuchowej.Przenośne wentylatory osiowe PODRYWprzeznaczone są do:
• doraźnego przewietrzania pomieszczeń lub stanowisk pracy,
• nadmuchu powietrza na osoby przebywające w otoczeniu o podwyższonej temperaturze w celu poprawy komfortu cieplnego,
• nadmuchu powietrza na gorące przedmioty w celu ich schłodzenia,
• nadmuchu powietrza na filmowanelubfotografowaneobiekty–wizualizacjaruchupowietrza
w celach reklamowych,
• symulacji prądu powietrza podczas testów pojazdów na hamowniach w przemyśle motoryzacyjnym.
Wentylatory PODRYW mogą być użytkowane w rozmaitych pomieszczeniach: halach produkcyjnych, studiach telewizyjnych i reklamowych, pomieszczeniach gospodarczych, magazynach itp.
Obudowa wentylatora wykonana jest z blachy stalowej. Po obu stronach obudowy znajdują się uchwyty mocujące wentylator do stelaża. Wentylator można obracać wokół osi poziomej i blokować ustawienie specjalnym pokrętłem. Na stelażu znajduje się regulator obrotów umożliwiajacy załączanie i sterowanie wydajnością wentylatora. Urządzenie zaopatrzone jest w kabel zasilający o długości 5 mb. zakończony wtyczką.
>>Dane techniczne
Wentylatory dachowe przeciwwybuchowe WP-D/Ex


Wentylatory dachowe WP-D/Ex przeznaczone są do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa tj. mieszanina substancji palnych w postaci gazów, par i mgieł z powietrzem.
Podwyższony spręż tych wentylatorów pozwala na ich współpracę z odciągami miejscowymi i urządzeniami filtrowentylacyjnymi, a także z siecią wentylacyjną o znacznych oporach. Wentylator może być wykorzystany do instalacji z wyrzutnią o wymaganym wyniesieniu dynamicznym.
Wentylator WP-D/Ex składa się z następujących elementów:
- spiralnej obudowy,
- silnika przeciwwybuchowego,
- wirnika promieniowego osadzonego bezpośrednio na wale silnika,
- tłumika rurowego przymocowanego do króćca wylotowego wentylatora,
- kołnierza mocującego wentylator,
- osłony silnika.
Podstawowe elementy wentylatora (obudowa, wirnik, tłumik, kołnierz) są wykonane z niemagnetycznej nierdzewnej blachy austenitycznej. Osłona silnika wykonana jest z blachy aluminiowej. Cały wentylator wykonany jest w kolorystyce naturalnej blachy nierdzewnej.
Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi +60° C; maksymalna temperatura w strefie pracy +40° C, natomiast maksymalne zapylenie przetłaczanego powietrza nie powinno przekraczać 0,3 g/m³.
>>Dane techniczne
Wentylatory kołnierzowe przeciwwybuchowe WP-E/Ex


Wentylatory kołnierzowe WP-E/Ex przeznaczone są do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa tj. mieszanina substancji palnych w postaci gazów, par i mgieł z powietrzem.
Podwyższony spręż tych wentylatorów pozwala na ich współpracę z odciągami miejscowymi i urządzeniami filtrowentylacyjnymi, a także z siecią wentylacyjną o znacznych oporach. Instalowane są na wspornikach ściennych wewnątrz pomieszczeń.
Wentylator WP-E/Ex składa się z następujących elementów:
- spiralnej obudowy,
- silnika przeciwwybuchowego,
- wirnika promieniowego osadzonego bezpośrednio na wale silnika,
- kołnierza mocującego wentylator.
Podstawowe elementy wentylatora (obudowa, wirnik, kołnierz) są wykonane z niemagnetycznej nierdzewnej blachy austenitycznej. Cały wentylator wykonany jest w kolorystyce naturalnej blachy nierdzewnej.
>>Dane techniczne
Inne nowości w ofercie Klimawent:
Pochłaniacz gazów z węglem aktywnym CGA-1
Urządzenie filtrowentylacyjne SMOK-1A-WW
Odkurzacze przemysłowe PYTON-3 i PYTON-7,5
Dmuchawa wysokociśnieniowa HPB-1
Dmuchawa strumieniowa ASB-1/Ex