Firma Air Products jest największym dostawcą gazów technicznych w naszym kraju. Jest również światowym liderem w produkcji helu. 23 kwietnia 2013 firma ogłosiła, że zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy z firmą Gazprom Export LLC. Podpisanie porozumienia jest potwierdzeniem długoterminowych planów Air Products dotyczących zakupu helu od rosyjskiego Gazpromu.

Podpisano dziś porozumienie między Air Products a Gazpromem dotyczące współpracy odnośnie Projektu Helowego w Rosji
Zamiarem Gazpromu jest rozpoczęcie w 2018 roku eksploatacji swoich największych złóż gazu ziemnego zlokalizowanych we Wschodniej Syberii oraz produkcji helu na dużą skalę ze złóż zlokalizowanych w rejonie błagowieszczeńskim. Poza intencją zakupu helu, porozumienie określa także zainteresowanie firmy Air Products współpracą z Gazpromem w ramach tego projektu w zakresie logistyki, technologii i produkcji.

Podstawowym priorytetem dla Air Products jest zapewnienie klientom niezawodnych dostaw helu. Współpraca z Gazpromem pozwoli nam na zdywersyfikowanie źródeł, z których pozyskujemy ten gaz. Podpisanie niniejszego porozumienia o współpracy jest kolejnym krokiem, który podejmujemy w celu zaspokojenia rosnącego popytu na hel ze strony naszych klientów. Będziemy poszukiwali możliwości pozyskania kolejnych źródeł helu, w ramach projektów, w których możemy uczestniczyć jako nabywca, inwestor i operator” – powiedział John Van Sloun, dyrektor generalny ds. helu, Air Products.

Poprzez dokładne zaplanowanie wydobycia, transportu i przechowywania helu w ramach nowego i ambitnego wschodniosyberyjskiego projektu helowego, mamy pewność, że stosowane technologie helowe wychwycą ten rzadki gaz. Umożliwią one także zapewnienie dostaw helu w odpowiedzi na panujący na ten gaz popyt, a także stworzenie strategicznych zapasów tego surowca. Mamy nadzieję, że w obliczu globalnego wzrostu zapotrzebowania na hel nasza partnerska współpraca z Air Products pomoże Grupie Gazprom w pełni wykorzystać te zasoby” – powiedział Aleksander Medwiediew, wiceprzewodniczący komitetu zarządzającego i dyrektor generalny Gazprom Eksport LLC.

Air Products zabezpiecza także źródła helu w innych częściach świata. W 2013 roku w pobliżu Big Piney w stanie Wyoming w Stanach Zjednoczonych zostanie otwarty nowy zakład produkcji helu, którego współwłaścicielem jest firma Air Products. W obiekcie przetwarzany będzie gaz ziemny pochodzący ze złoża Riley Ridge w Wyoming, jednego z największych w USA złóż bogatych w hel. Uważa się, że złoże Riley Ridge zawiera dostateczne rezerwy helu, aby zapewnić produkcję na najbliższe dziesięciolecia.

Air Products jest pionierem w opracowywaniu technologii związanych z wydobyciem, produkcją i magazynowaniem helu stosowanych obecnie w przemyśle. Firma posiada także największy na świecie system produkcji i dystrybucji helu, w skład którego wchodzą liczne zakłady zlokalizowane na całym świecie.


Hel wykorzystywany jest w wielu zaawansowanych technologicznie procesach, m.in. w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego, przy produkcji światłowodów i półprzewodników, ale także w przemyśle metalurgicznym, w mieszankach dla laboratoriów analitycznych, w zastosowaniach medycznych, do wykrywania nieszczelności, czyszczenia rur, zbiorników i innego sprzętu oraz zapewniania w nich odpowiedniego ciśnienia. Ponadto hel stosuje się w mieszankach gazowych dla nurków głębinowych oraz jako środek napędowy do wynoszonych na dużą wysokość balonów wykorzystywanych w badaniach naukowych i sterowców, jak również do napełniania tradycyjnych balonów.