Wdrażając przyjazne klimatowi normy i standardy wydajności, zmniejszymy liczbę szkodliwych produktów na rynku. Jak możesz pomóc? Podpisz manifest! Użyj swojego wpływu na polityków by wprowadzili konieczne regulacje prawne.


Vattenfall przygotował manifest, w którym przedstawiono 3 najważniejsze zmiany, jakie uważa za konieczne, by zahamować zmiany klimatu do 2030 roku. Za każdy podpis, Vattenfall przesyła do decydentów symboliczną figurkę jako dowód Twojego poparcia.
Manifest zawiera trzy postulaty:
1. Cena emisji CO2 - jedna na świecie
2. Technologie przyjazne dla klimatu potrzebuja więcej wsparcia
3. Nowe wymagania techniczne dla produktów - przyjazne dla klimatu

Te trzy możliwe do zrealizowania działania mogą mieć ogromny wpływ na klimat. Z Twoją pomocą mogą stać się prawdziwym motorem zmian.

Podpisz manifest klimatyzacyjny
POCZUJ MOC ZMIANYPotrzebujemy globalnej ceny za emisje CO2
Ograniczenie emisji musi być korzystne dla wszystkich.
Możliwości zredukowania emisji są znane. Przy zastosowaniu zachęt ekonomicznych najefektywniejsze i najszybsze rozwiązania problemu klimatycznego będą wdrażane przez środowiska biznesowe.
Zamiast płacić więcej za pozwolenia na emisje CO2, firmy będą wolały ponosić mniejsze koszty za wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii i zastąpić stare samoloty, ciężarówki i samochody bardziej ekonomicznymi środkami transportu. W rezultacie więcej konsumentów wybierze tańsze i bardziej przyjazne środowisku rozwiązania.


Dzięki rzeczywistym zachętom ekonomicznym możemy zahamować zmiany klimatu.

Potrzebujemy wsparcia dla nowych technologii przyjaznych klimatowi

Rozwój technologii może doprowadzić do wielkich zmian.
Rozwój technologiczny odegra kluczową rolę w znaczącym obniżeniu poziomu emisji CO2.
Czas wdrażania obiecujących rozwiązań musi być skrócony. Dzięki energii odnawialnej, ekologicznemu transportowi i czystemu przetwarzaniu paliw kopalnych może się dokonać prawdziwy przełom.Musimy wprowadzić wymogi klimatyczne dla produktów

Uwolnijmy moc konsumentów dostarczając im informacji i stosując bardziej restrykcyjne normy wobec produktów.
Dziś, jako konsument nie możesz się dowiedzieć, który z produktów jest bardziej przyjazny dla klimatu.
Wdrożenie korzystnych dla klimatu norm i wymogów zmniejszy liczbę nieprzyjaznych środowisku produktów wprowadzanych na rynek. Dobrymi przykładami są energooszczędne normy budowlane i certyfikacja ekologicznych aut.
Wiarygodne oznakowanie klimatyczne produktów wesprze nabywców w podejmowaniu dobrze przemyślanych wyborów. Stosowane obecnie wskaźniki wydajności energetycznej sprzętów AGD stanowią dobry wzór do naśladowania.

Co to wszystko oznacza?

Mission possible
Zahamowanie zmian klimatu jest możliwe, ale to oznacza, że musimy zmniejszyć emisję CO2 o 27 mld ton do 2030 roku. Przeciętnie, każdy musi zmniejszyć emisję CO2 o 4 tony na rok, co równa się dwóm przelotom na trasie Sztokholm-Nowy Jork-Sztokholm. Potencjał tkwi w codziennych decyzjach konsumentów – w ich zsumowanym efekcie. Lecz najwięcej można osiągnąć, pomagając decydentom wprowadzić kilka kluczowych zmian strukturalnych.
Dowiedz się, co możesz zrobić Ty, co możemy zrobić razem i co robi Vattenfall.

Co możesz zrobić

Nawet niewielkie zmiany Twoich codziennych nawyków mogą z czasem nabrać dużego znaczenia. Na przykład:
- Zmiana auta na hybrydowe: 700 kg CO2/rok
- Zmiana 10 żarówek na energooszczędne: 60 kg CO2/rok
- Drób zamiast wołowiny w diecie: 160 kg CO2/rok
Już te zmiany odpowiadają 0,9 tony emisji CO2, czyli ok. ¼ potrzebnej redukcji.

Co możemy zrobić razem

Możemy pokazać wspólne poparcie dla politycznych inicjatyw stworzenia krajowych, europejskich i światowych umów o redukcji gazów cieplarnianych.
Manifest Vattanfall jest oparty na analizie obszarów potencjalnej redukcji gazów cieplarnianych w skali świata, nazwanej „mapą klimatyczną”, przygotowanej razem z czołowymi ekspertami od klimatu.
Mapa klimatyczna pokazuje, że przy rozsądnych kosztach można zahamować zmiany klimatu do 2030 roku. Mapa dzieli światowy potencjał ograniczeń emisji na sektory przemysłu i regiony geograficzne oraz dokładnie opisuje jak zmniejszyć emisję o 27 Gt/rok do 2030 r.
Więcej o Manifeście na:
www.wentylacja.com.pl
podpisdlaklimatu.vattenfall.pl
Podczas inauguracji (30.09.2008) w Brukseli projektu „Podpis dla klimatu", Vattenfall zaprezentował swój plan osiągnięcia zerowych emisji do 2050 roku.


Vattenfall jest pierwszym dużym przedsiębiorstwem energetycznym na świecie, które przedstawiło plan produkcji energii nie powodującej emisji CO2.

„Vattenfall obejmuje prowadzenie w walce ze zmianami klimatu. Chcemy, aby produkcja energii w naszych elektrowniach przestała powodować jakiekolwiek emisje do 2050 roku”
– powiedział Prezes i CEO Vattenfall, Lars G. Josefsson, na inauguracji inicjatywy klimatycznej w Brukseli.

„Wcześniej zadeklarowaliśmy nasz zamiar, by znacząco ograniczyć emisje do roku 2030. Teraz chcemy pójść jeszcze dalej i do 2050 roku zredukować emisje dwutlenku węgla do zerowych wartości"
– dodał.

„Wprowadziliśmy już jedną trzecią redukcji. Kolejną jedną trzecią osiągniemy do 2030 roku, a pozostałą część do 2050. Nasz plan oznacza, że zawsze będziemy wyprzedzać konkurencję oraz normy wyznaczane przez społeczeństwo.”

Na tej samej konferencji prasowej Vattenfall zainaugurował swój projekt „Podpis dla klimatu”.

„Ta inicjatywa zachęca ludzi, by podpisywali Manifest, który nakłania decydentów do ustalania zasad korzystnych dla ochrony klimatu. Potrzebujemy znaczących zmian i twardych politycznych decyzji, aby dojść do potrzebnego nam punktu zwrotnego”
– powiedział Lars G. Josefsson. „Każdy podpis będzie cegiełką, która posłuży do budowy fundamentu walki ze zmianami klimatu.”
Manifest wyszczególnia trzy najważniejsze elementy tej walki:
Potrzebujemy globalnej ceny za emisje CO2. Zmniejszanie emisji musi wiązać się z korzyściami.
Potrzebujemy większego wsparcia dla ekologicznych technologii. Technologie mogą doprowadzić do wielkich zmian.
Musimy stosować wymogi klimatyczne dla produktów. Trzeba oddać konsumentom władzę, dostarczając im informacji i stosując bardziej restrykcyjne wymogi wobec produktów.
Za każdy podpis pod Manifestem produkowana jest figurka (z materiału nadająca się do recyklingu), która odtąd reprezentuje sygnatariusza Manifestu. Wszystkie figurki odbędą podróż w miejsca, gdzie zbierają się decydenci. Ostatnim punktem trasy figurek będzie szczyt klimatyczny ONZ, który odbędzie się pod koniec 2008 roku w Poznaniu. Figurki odwiedzą też Belgię, Niemcy, Danię i Szwecję.
Materiał i foto: Vattenfall
.