"Projektowanie i eksploatacja przyjaznych środowisku systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych" - tymi tematami w Poznaniu w dniach 15 - 17 października br. będzie zajmowała się Międzynarodowa Konferencja organizowana pod auspicjami MICH. Uwaga - termin zgłoszeń referatów: 14.03.2008 r.Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji przy Oddziale SIMP w Poznaniu
oraz
Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.
serdecznie zapraszają na
Konferencję Międzynarodową
pod auspicjami

Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu

1908 2008
100-lecie działalności

Projektowanie i eksploatacja
przyjaznych środowisku
systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych

15-17 października 2008 r. Poznań

Zakres Konferencji obejmuje tematykę trzech Komisji:

B1 – Procesy cieplno – przepływowe w chłodnictwie i klimatyzacji
B2 – Energetycznie efektywne systemy i urządzenia chłodnicze
C2 – Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa chłodzonej i mrożonej żywności


Rok 2008 został ogłoszony w Wielkopolsce Rokiem Klimatu i Środowiska. W tym roku w grudniu w Poznaniu odbędzie się XIV Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ, nawiązująca do Konwencji z Kioto. Ostatnia Sesja odbyła się w grudniu 2007 na wyspie Bali. Nasza Konferencja została wpisana w cykl tegorocznych wydarzeń związanych z ochroną klimatu i środowiska.
Komitet Organizacyjny:
» dr inż. Bolesław Gaziński Systherm CHIK – Przewodniczący
» dr inż. Marek Michniewicz Delegat Polski w Komitecie Wykonawczym MICH – Vice Przewodniczący
» dr inż. Grzegorz Krzyżaniak Politechnika Poznańska – II Vice Przewodniczący
» dr inż. Krzysztof Bieńczak Politechnika Poznańska – sekretarz komisji B1
» mgr inż. Radosław Górzeński Politechnika Poznańska – sekretarz komisji B2
» mgr inż. Ewa Pacholewicz Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu – sekretarz komisji C2
» mgr inż. Dorota Frohmberg Systherm CHIK - sekretarz
» mgr Monika Biskup Systherm CHIK - sekretarz
» inż. Edward Kluczyński Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP- członek
Komitet Honorowy:
» Didier Coulomb – Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu
» mgr Ryszard Grobelny – Prezydent Miasta Poznania
» prof. dr hab. inż. Adam Hamrol - Rektor Politechniki Poznańskiej
» prof. dr hab. Erwin Wąsowicz – Rektor Akademii Rolniczej w Poznaniu
» prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz – Dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
» prof. dr hab. Włodzimierz Kamiński Honorowy Członek Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu
» prof. dr inż. Ferdynand Dembecki Politechnika Poznańska
» dr inż. Elżbieta Polak Dyrektor Centralnego Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi
» dr inż. Marek Steindel Dyrektor Centralnego Ośrodka Chłodnictwa w Krakowie
» mgr inż. Wojciech Żmigrodzki Prezes Krajowego Forum Chłodnictwa Związku Pracodawców w Warszawie
» inż. Józef Młynarczyk Honorowy Członek Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu
Komitet Naukowy:
» prof. dr inż. Hein Auracher Przewodniczący Sekcji B MICH, Niemcy
» prof. Clark Bullard Prezydent Komisji B2 MICH, USA
» dr David Tanner Przewodniczący Rady Nauki i Technologii MICH, Nowa Zelandia
» dr inż. Piotr Domański Prezydent Komisji B1 MICH, USA
» prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł Politechnika Śląska
» prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki Politechnika Wrocławska
» prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska
» prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski Politechnika Krakowska
» prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki Politechnika Poznańska
» prof. dr hab. inż. Jacek Kijowski Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
» prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal Politechnika Koszalińska
» prof. dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
» prof. dr hab. inż. Jan Górski Politechnika Rzeszowska
» prof. dr hab. inż. Jacek Schnotale Politechnika Krakowska
» dr hab. inż. Tomasz M. Mróz Politechnika Poznańska
Zgłaszanie referatów:
Organizatorzy zapraszają do zgłaszania referatów o szerokim spektrum tematycznym od rozważań teoretycznych, poprzez prace eksperymentalne do zastosowań praktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych.
Wszystkich Państwa, którzy zechcą przygotować i wygłosić referat na konferencji prosimy o zgłaszanie propozycji do 14.03.2008 r. na adres:
Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o., ul. Św.Wincentego 7, 61-003 Poznań
lub e-mail: grzegorz.krzyzaniak@systherm.pl
Wytyczne dla autorów:
Przesyłając streszczenia referatów, o objętości nieprzekraczającej 1 strony formatu B5, należy podać:
1. Imię i nazwisko autora z tytułem zawodowym lub naukowym.
2. Miejsce zatrudnienia (nazwa instytucji, stanowisko).
3. Adres dla korespondencji z numerem telefonu i faxu; adres e-mailowy.
4. Tytuł i krótkie streszczenie referatu.
Referaty konferencyjne można nadsyłać w języku polskim lub angielskim. Oficjalnym językiem Konferencji będzie angielski. Przewidujemy możliwość wystąpień w języku polskim po uzgodnieniu z organizatorami.
Terminy:
29 lutego 2008 r. - nadsyłanie streszczeń referatów
30 czerwca 2008 r. - przesyłanie gotowych referatów
30 września 2008 r. – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa
Więcej informacji na oficjalnej stronie Konferencji: www.konferencjamich.pl
Współorganizatorami Konferencji są:

Kontakt:
Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.
ul. Św.Wincentego 7, 61-003 Poznań, Polska
- sprawy merytoryczne: dr inż. Grzegorz Krzyżaniak, grzegorz.krzyzaniak@systherm.pl, tel. +48 (61) 850 75 14
- sprawy formalne: konferencjamich@systherm.pl, tel. +48 (61) 850 75 05, +48 (61) 850 75 64, fax +48 (61) 851 97 97