Pierwsze wrażenia po Kongresie - słowami Redaktor Naczelnej "Polskiego Instalatora" - pani Małgorzaty Tomasik.


Jesteśmy już po VII Kongresie INSTALEXPO. Szerszą relację zamieścimy w wydaniu listopadowym, ale już dziś, „na gorąco” chciałabym podzielić się pierwszymi wrażeniami. Dopisali zarówno słuchacze, wystawcy, jak i prelegenci.


Można się uśmiechnąć, gdy się słyszy o 100-procentowej obecności prelegentów, ale... naprawdę rzadko zdarza się konferencja, na której przebiega wszystko według planu, a nam akurat się udało. Poruszono wiele ważnych tematów, w tym: te dotyczące najnowszych zmian w prawie, sytuacji na rynku audytów termomodernizacyjnych i energetycznych (Marek Płuciennik, Dariusz Koc, Jarosław Chudzicki), prezentacja sytuacji na rynku kolektorów słonecznych (Dorota Chwieduk), referaty zawierające informacje i ciekawostki o różnych rozwiązaniach instalacji wewnętrznych i programach obliczeniowych (Maciej Mijakowski, Piotr Tuz, Kazimierz Dudziński, Robert Pastwa, Wiesław Szadkowski), ale i te poradnicze wystąpienia, brzmiące nawet czasami troszkę kontrowersyjnie (Adolf Mirowski, Artur Karczmarczyk, Grzegorz Ojczyk, Wojciech Koral). O kontrowersyjności mówię w dobrym tego słowa znaczeniu, to co bowiem podlega dyskusji, pokazuje błędy wykonawcze, uczula na ewentualne problemy eksploatacyjne, jest najczęściej interesujące i z gruntu praktyczne. Jeśli dodatkowo zawiera wskazówki dla projektantów i strony zlecającej, czyli inwestorów, służy nie tylko tym konkretnym osobom biorącym udział w procesie inwestycyjnym, ale przyczynia się też do wypracowania pewnych zachowań i standardów w danym segmencie wykonawstwa i eksploatacji. I to jest także ważna strona konfe rencji – wymiana wiedzy i doświadczeń. Rozmowom i nawiązywaniem kontaktów służyły z kolei przerwy i jak zawsze... okazywały się za krótkie. Podczas przerw goście odwiedzali firmy, które w postaci wystawy poparły VII Kongres INSTALEXPO, a były to: Armatura Kraków, AZ Profitor, Datacom, Flir, ITB, KAN, Regulus, Testo i Viessmann.
Po raz pierwszy Kongresowi INSTALEXPO towarzyszyła inna impreza konferencyjna w postaci I FORUM Doradcy Energetycznego, przeznaczona dla osób wykonujących świadectwa energetyczne. Forum zorganizowane zostało przez redakcję Doradcy Energetycznego. Wspólna wystawa, przerwy kawowe, możliwość wysłuchania referatów zarówno na Kongresie, jak i Forum na pewno stanowiły interesującą propozycję dla słuchaczy i wzbogaciły obie imprezy konferencyjne. Pracowity więc dla wydawnictwa Instalator Polski wrzesień uznać można za naprawdę dobry miesiąc.


Redaktor Naczelna Polskiego Instalatora