III KONGRES INSTALEXPO odbył się w dniach 27-28 września 2005 w Warszawie w Centrum Kongresowym Gromada. Od pierwszej edycji w 2003 roku kongresy przyjęły formułę konferencyjno-wystawienniczą. Druga edycja została dodatkowo wzbogacona o konkurs o statuetkę "Złotego Instalatora".


Kongresy INSTALEXPO odbywają się pod określonymi hasłami, z ściśle ukierunkowaną tematyką paneli konferencyjnych. Hasłem III edycji kongresu było „Zarządzanie energią i mediami w instalacjach technicznych budynku”. Dużo więc mówiło się o standardach energetycznych w różnym ujęciu i w różnych sektorach budownictwa, zużyciu energii i mediów, możliwościach oszczędzania zarówno w ujęciu konkretnych rozwiązań i urządzeń technicznych, jak i regulacji w prawodawstwie polskim czy nowych propozycjach legislacyjnych.
W sumie wysłuchano 20 referatów, kilkunastu prezentacji, można było zapoznać się z ofertą ponad 20 producentów, bądź na stoiskach wystawców bądź to z informatorów i prospektów dołączonych do materiałów kongresowych.
Kongres patronatem objęli:
- Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej Kierownik Zakładu Wentylacji i Klimatyzacji - prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński
- Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Przewodniczący - mgr inż. Wiesław Olechnowicz
- Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej dr inż. Artur Rusinowicz
- Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Warszawski Prezes - mgr inż. Jan Bylicki
- Stowarzyszenie Elektryków Polskich
- portal www.wentylacja.com.pl
- Dom Wydawniczy Medium ("Rynek Instalacyjny")
Organizatorzy III KONGRESU INSTALEXPO:
wydawnictwa - INSTALATOR POLSKI i EURO-MEDIA (redakcje miesięczników - „Polski Instalator”, „Elektroinstalator”, „Chłodnictwo i Klimatyzacja”),
oraz Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji.
Wystawcy:
1. BSH Klima
2. EuroHeat
3. Gazex
4. Instalator Polski i Euro-Media
5. Istpol
6. Konwektor
7. Medium
8. Merten
9. Poujoulat
10. Rosenberg
11. Schneider
12. Smay
13. SFA
14. Uniwersal
15. Wolf
16. Viessmann
Prezentacje firm podczas paneli konferencyjnych:
1. Afriso-Euro-Dynamika
2. Bitner
3. EuroHeat
4. Flakt Woods x2
5. Grundfos
6. Gazex
7. Polski Instytut Budownictwa Pasywnego
8. RUG Riello
9. Viessmann x2
10. Umet
Kliknij na logo i przejdź do galerii zdjęć z Instalexpo 2005: