Podsumowanie FORUM WENTYLACJA 2004

Warszawa 15.03.2004
FORUM WENTYLACJA 2004 – POSUMOWANIE
Drugie Ogólnopolskie Spotkanie Branży Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej FORUM WENTYLACJA 2004 odbyło się zgodnie z planami organizatorów – Stowarzyszenia Polska Wentylacja – w dniach 2-3 marca w Warszawie.
Zaplanowane na dwa dni seminaria i specjalistyczna wystawa producentów cieszyły się podobnie jak przed rokiem dużym zainteresowaniem specjalistów branżowych i inwestorów. Forum odwiedziło ponad 1000 osób.
Wykłady prowadzili prelegenci z Polski i goście zagraniczni. Skupiano się na trzech głównych zagadnieniach: wentylacji pożarowej, oszczędności energii w systemach wentylacji i klimatyzacji oraz na światowych nowościach i doświadczeniach z wprowadzania nowych technik wentylacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wentylacji hybrydowej. Goście z Holandii, Belgii, Finlandii i Stanów Zjednoczonych dzielili się doświadczeniami i omawiali bardzo praktyczne zarówno z dziedziny techniki jak i ekonomii i przepisów w zakresie stosowania systemów wentylacji i klimatyzacji.
Wygłoszono ponad 30 referatów, które zostały opublikowane w okolicznościowej książce. Multimedialne prezentacje zostały umieszczone na płycie CD, którą otrzymali wszyscy uczestnicy. Szczegółowy spis treści książki jest dostępny na stronie www.forumwentylacja.pl oraz w biurze Stowarzyszenia Polska Wentylacja. Książkę można nabyć w biurze lub zamówić przesyłkę pocztą.

W wystawie uczestniczyło 45 firm
prezentujących kompleksową ofertę urządzeń, elementów i materiałów służących do budowy i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji, a także oprogramowanie do projektowania. To dwukrotnie więcej niż w pierwszej edycji FORUM, co chwalili sobie nie tylko zwiedzający ale także sami wystawcy. FORUM było dla nich nie tylko miejscem prezentacji oferty dla projektantów, wykonawców i inwestorów. Wystawa dała także możliwość spotkania się z zaprzyjaźnionymi firmami ale również i z konkurencją. Na wystawie nie zabrakło także wydawnictw branżowych. Wyczerpujące informacje o wystawcach znajdują się na stronie www.forumwentylacja.pl oraz na płycie CD wydanej przez Stowarzyszenie. Bezpłatny egzemplarz płyty można zamówić w biurze Stowarzyszenia.

Podczas Forum odbył się konkurs na najciekawszy produkt.
Zwiedzający mieli możliwość oddania głosów wykorzystując bilety wstępu. Oddano 368 głosów, z czego 20 nieważnych: do pobrania wyniki konkursu, plik doc 52,5 KB.
Głosy podliczono publicznie w drugim dniu Forum oraz wylosowano osobę, która otrzymała cyfrowy aparat fotograficzny ufundowany przez Stowarzyszenie. Formuła głosowania przez zwiedzających pozwoliła na obiektywne wskazanie produktów, którymi najbardziej interesowali się zwiedzający.
Największa liczbę głosów zebrała hybrydowa nasada kominowa Turbowent produkowana przez firmę DARCO z Dębicy. Szczegółowa informacja o produktach zgłoszonych do konkursu znajduje się na płycie CD zawierającej materiały Forum oraz na stronie internetowej www.forumwentylacja.pl.
Co ciekawe, aż trzy firmy obecne na wystawie zaprezentowały elementy wentylacji hybrydowej. Oprócz DARCO swoje rozwiązania zaprezentowały także firmy AERECO WENTYLACJA i UNIWERSAL.
Wszyscy uczestnicy FORUM otrzymali okolicznościowy biuletyn Stowarzyszenia Polska Wentylacja „CYRKULACJE” oraz płytę CD zawierającą wiele pożytecznych informacji z zakresu wentylacji, na temat działalności Stowarzyszenia, katalog wystawców, prezentacje multimedialne towarzyszące wygłaszanym referatom.
Kolejną edycję FORUM organizatorzy zapowiadają na marzec 2005 roku. Informacje o przygotowaniach będą się pojawiać na stronie www.forumwentylacja.pl
Książki z referatami z FORUM 2003 i 2004, płyty CD i biuletyn „CYRKULACJE” można zamawiać w biurze Stowarzyszenia Polska Wentylacja - tel./fax 022-6351324, e-mail: spw@wentylacja.org.pl
Tomasz Trusewicz
Dyrektor Stowarzyszenia Polska Wentylacja
0 695 050 600
Zobacz też:
Po FORUM WENTYLACJA 2004 cz. I
Po FORUM WENTYLACJA 2004 cz. II
Po FORUM WENTYLACJA 2004 cz. III
Po FORUM WENTYLACJA 2004 cz. IV