Tegoroczne Forum Wentylacja zostawi po sobie wiele śladów, między innymi w postaci wydanych na tę okazję specjalnych publikacji. Seminaria obfitowały w ciekawe referaty, których część opublikowano w materiałach konferencyjnych, wydano też płytę CD i przedstawiono nowy biuletyn Stowarzyszenia Polska Wentylacja pt. "CYRKULACJE".KSIĄŻKA zawiera referaty wygłoszone podzcas seminariów II Ogólnopolskiego Spotkania Branży Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej FORUM WENTYLACJA 2004
Książkę można zamówić za zaliczeniem pocztowym. Cena 60 zł + koszt wysyłki 8,00 zł. Dla członków Stowarzyszenia cena książki wynosi 45 zł.
Spis treści:
- Wymagania dla wentylacji pożarowej w świetle zmian w przepisach - dr inż. Dariusz Ratajczak, Komenda Główna PSP
- Urządzenia wentylacyjne wykorzystywane jako elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego w świetle normalizacji europejskiej - mgr inż. Piotr Głąbski, ITB
- Metoda CFD jako narzędzie do projektowania wentylacji pożarowej garaży podziemnych - mgr inż. Grzegorz Sztarbała, ITB
- Koncepcja monitorowania i sterowania klap przeciwpożarowych - mgr inż. Ryszard Buczek - Belimo Siłowniki S.A.
- Nadciśnieniowe systemy zapobiegania zadymieniu - elementy sterujące i wykonawcze w świetle obowiązujących przepisów - mgr inż. Tomasz Zambrzycki - Mercor
- Najnowsze wymagania stawiane klapom odcinającym, a scenariusz rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru- mgr inż. Roman Jędrzejewski - CIAT
- Wentylacja i oddymianie garaży - mgr inż. Grzegorz Łącki
- Czyszczenie i dezynfekcja przewodów wentylacyjnych - przepisy i technologie - dr inż. Anna Charkowska
- Europejska dyrektywa energetyczna "w sprawie jakosci energetycznej budynków" - P. Wouters, C. Delmotte, N. Heijmans
- Systemy VAV. Praktyczne kryteria konfiguracji systemu oraz zasady wymiarowania instalacji klimatyzacji - mgr inż. Paweł Wierzowiecki
- Analiza kosztów cyklu użytkowania budynku biurowego w warunkach skandynawskich - analiza przykładu - Risto Kosonen, Kim Hangstrom, Tuomas Laine, Veikko Martiskainen
- Korzyści zastosowania akumulacji chłodu w klimatyzacji i procesach technologicznych - dr inż. Kazimierz Wojtas, CIAT
- Analiza teoretyczna i badania doświadczalne wentylatorów dachowych w aspekcie poboru energii i hałaśliwości - dr hab. inż. Andrzej Raczyński, Politechnika Łódzka
- Modernizacja aparatu grzewczo-wentylacyjnego Neolux-III - dr inż. Antoni Rubnikowicz - Politechnika Łódzka
- Oszczędzanie energii w systemach wentylacyjnych w aspekcie instalacji o przekroju okrągłym - mgr inż. Marcin Wyszomierski
- Aspekty optymalnej instalacji rekuperatorów - Jatta Suominen - Vallox (Finlandia)
- Instalacje z odzyskiem ciepła - doświadczenia projektowe i wykonawcze - mgr inż. Krzysztof Ćwik - Provent
- Instalacje wentylacyjne z rekuperatorem spiralnym - dr inż. Mariusz Adamski - Politechnika Białostocka
- Temperacja - system wentylacji dla budynków mieszkalnych i domów jednorodzinnych - mgr inż. Marcin Gasiński - aereco wentylacja
- Jak zapewnić skuteczną wentylację naturalną - mgr inż. Marcin Gasiński
- Ogrzewanie powietrzne - dr inż. Jacek Misiński
- Modelowa kontrola jakości (MQC) oraz nadzorowany rozruch przy oddaniu do eksploatacji w przypadku systemów klimatyzacji HVAC
- Norma 1 wentylacji mieszkaniowej ASHRAE
>>> zamówienie i więcej o książce


Specjalne wydanie informacji o Forum Wentylacja 2004 na płycie CD, która zawiera m.in.:
- program Forum Wentylacja 2004
- referaty
- katalog wystawców
- konkurs produktów
- bazę specjalistów
- biuletyn
- publikacje
oraz informacje o:
- wentylacji,
- Stowarzyszeniu Polska Wentylacja
- Forum Wentylacja 2003
- patronacie medialnym Forum


To nowa propozycja Stowarzyszenia Polska Wentylacja. Biuletyn-magazyn "CYRKULACJE" powstał na bazie elektronicznego biuletynu SPW. Nazwa biuletynu pochodzi od cyrkulacji powietrza w instalacji, a także cyrkulacji i wymiany myśli, poglądów i opinii - stąd w liczbie mnogiej. "Cyrkulacje" - słowo niby proste a jednak skomplikowane tak jak zagadnienie wentylacji. W podtytule "CYRKULACJI" znajdujemy słowa "Powietrze - Wentylacja - Klimatyzacja".
W wydaniu specjalnym (z okazji Forum 2004) "CYRKULACJI" opubliowano m.in. informacje o:
- działalności SPW
- targach INTERCLIMA
- rankingu stron www członków SPW
- konkursie "Dom Dostępny"
- szkoleniach i konkursach
- analiza rynku wentylacji
- ksiązkach
- zestawienie norm z zakresu wentylacji i klimatyzacji
- aprobaty techniczne COBRTI dot. aparatów grzewczo-wentylacyjnych
Na następne wydanie biuletynu "CYRKULACJE" trzeba będzie czekać do czerwca 2004.


KATALOG WYSTAWCÓW Drugiego Ogólnopolskiego Spotkania Branży Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej FORUM WENTYLACJA 2004. Prezentacja oferty 44 firm-wystawców oraz 10 wydawnictw.

Szczegóły dotyczące FORUM WENTYLACJA można znaleźć na stronie
www.forumwentylacja.pl.