Centrala klimatyzacyjna URANIA Clima Produkt, przeznaczona do pracy w systemach „pętli wodnej”, wyróżniona została statuetką Złotego Instalatora.
Fot. 1. Centrala URANIA
Firma Clima Produkt wyróżniona w styczniu br. Diamentami Miesięcznika FORBES uhonorowana została kolejną prestiżową nagrodą branży sanitarnej: Złoty Instalator dla najlepszych za rok 2007. Nagroda przyznawana jest przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Złote Instalatory wręczone zostały podczas Wiosennej Gali Instalatorów w dniu 30.05.2008 r. w Warszawie.
Uznanie w oczach kapituły konkursowej zdobył nowy wyrób firmy Clima Produkt jakim jest centrala klimatyzacyjna URANIA przeznaczona do pracy w systemach „pętli wodnej”.
Warto przy tej okazji podkreślić, że to już trzeci „Złoty Instalator” w dorobku firmy Clima Produkt. W latach ubiegłych wyróżnienie to przyznano:
• 2004: centrali HYGIENOS (wykonanie higieniczne)
• 2006: centrali FENIX (odzysk ciepła do 95%)


Fot. 2. Rewersyjne pompy ciepła
przed montażem w centralach URANIA

Czym jest „pętla wodna”
Pomieszczenia w budynkach wielkopowierzchniowych ze względu na swoje położenie w stosunku do stron świata oraz różny rodzaj przeznaczenia i pracy, charakteryzują się niejednakowym obciążeniem cieplnym. Aby bezpowrotnie nie tracić nadmiaru energii cieplnej z pomieszczeń, które z racji swej funkcji mają jej w nadmiarze, opracowano system „pętli wodnej” bazujący na pompach ciepła woda – powietrze połączonych ze sobą obiegiem wodnym.
„Pętla wodna” oprócz zapewnienia dobrego rozdziału energii cieplnej na poszczególne pomieszczenia budynku umożliwia wzajemne przekazywanie wyprodukowanych w pomieszczeniach nadwyżek i niedoborów w taki sposób, aby jak najmniejszą ilość energii uzupełniać z zewnątrz. W okresach przejściowych zapotrzebowanie na energię cieplną budynków dostarczaną ze źródeł konwencjonalnych jest bliskie zeru. Systemy „pętli wodnej” są idealnym rozwiązaniem dla wielkopowierzchniowych budynków o dużej kubaturze takich jak biurowce czy galerie handlowe.
Centrale klimatyzacyjne URANIA dla systemów pętli wodnej
Centrale URANIA zaprojektowane zostały na bazie typoszergu standardowej centrali klimatyzacyjnej typu GOLEM produkowanej przez firmę Clima Produkt. Integralną częścią centrali URANIA jest sekcja rewersyjnej pompy ciepła składającej się z dwóch rodzajów wymienników ciepła. Wymiennika freon – powietrze, który służy do ogrzewania bądź schładzania powietrza nawiewanego do pomieszczenia oraz wymiennika freon-pętla wodna, który w zależności od potrzeb pełni rolę skraplacza bądź parownika, transferując ciepło do lub z wody. Całość wyposażona jest w automatykę sterującą pracą układu chłodniczego pompy ciepła jak i samej centrali.


Fot. 3. Centrum Handlowo Rozrywkowe
„GALERIA WISŁA” podczas budowy

Centrale URANIA – najmłodsza realizacja:
Centrum Handlowo-Rozrywkowe „GALERIA WISŁA” w Płocku
Powierzchnia Galerii Wisła to 54.000 m³, z czego aż 22.000 m³ stanowi powierzchnię handlową. W obiekcie znajdzie się 100 butików, salony i punkty usługowe, delikatesy spożywcze, restauracje, kawiarnie, a także multikino. Pod galerią zaprojektowano parking podziemny z miejscem dla setek samochodów. Clima Produkt dostarczyła na potrzeby galerii urządzenia klimatyzacyjne o łącznej wydajności powietrza 280.000 m³/godz.