Data rozpoczęcia
2009-05-20
Data zakończenia
2009-05-20

termin: 20-22.05.2009 miejsce: Gdańsk


Zarządzanie pływalnią krytą stawia przed personelem kierowniczym konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy. Należy stale ją pogłębiać by w sposób elastyczny a przede wszystkim z uwzględnieniem realiów ekonomicznych móc optymalnie reagować i działać w obliczu stale zmieniającej się sytuacji rynkowo-gospodarczej.
Między innymi, wykłady tegorocznego seminarium mają, w swoim założeniu, być źródłem tej wiedzy. Program seminarium obejmuje wykłady specjalistów omawiające między innymi: zagadnienia prawne, bezpośrednio odnoszące się do działalności pływalni, procesy technologiczne mający duży wpływ na jakość wody basenowej i zużycie urządzeń, oraz możliwości sterowania procesem technologicznym.
Uzupełnieniem i dopełnieniem wykładów będą wystąpienia dyrektorów i kierowników pływalni, którzy podzielą się z uczestnikami swoim doświadczeniem w pokonywaniu trudności (technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych) z jakimi zetknęli się w trakcie prowadzenia obiektu.
Mamy nadzieję, że proponowane w tym roku, miejsce odbywania się seminarium: Centrum Hotelowo-Konferencyjne "Orle" w Sobieszewie k/Gdańska będzie sprzyjać pozyskiwaniu praktycznej wiedzy oraz stworzy, tradycyjnie już, dobrą atmosferę do wymiany informacji a także do odnowienia dotychczasowych i nawiązywania nowych znajomości i kontaktów.
Do pobrania:
Zaproszenie na seminarium
Karta zgłoszenia
Termin: 20-22 maja 2009 r.
Program szkolenia
- Kierunki zmian w nowelizacji uregulowań prawnych dotyczących basenów kąpielowych.
- Ręczne pomiary parametrów wody basenowej. Kontrola czystości mikrobiologicznej. Odczynniki, wyposażenie stanowiska laboratoryjnego.
- Uzdatnianie, na potrzeby pływalni, wody pochodzącej z sieci wodociągowej lub z własnego ujęcia.
- Filtracja (proces i filtry) w aspekcie uzdatniania wody basenowej.
- Stosowanie kwasu siarkowego jako korektora pH w aspekcie korozji siarczanowej betonu.
- Warunki projektowe zaplecza sanitarno-pomocniczego w programie krytych pływalni.
- Czyszczenie oraz dezynfekcja systemu klimatyzacji/wentylacji pływalni krytej.
- Baseny kąpielowe ze stali nierdzewnej. Budowa nowych, modernizacja oraz uatrakcyjnianie istniejących basenów kąpielowych.
- Automatyka w aspekcie optymalizacji pracy pływalni - monitoring i wizualizacja procesu.
- "Dzicy" instruktorzy pływania, sposoby radzenia.
- Planowanie prac na czas przerwy technologicznej.
- Zastosowanie technologii uszczelnień oraz środków chemii budowlanej Sopro Polska do prac remontowych i naprawczych niecek basenowych, powierzchni okołobasenowych oraz zapleczy - doświadczenia z działalności.
- Kodeks dobrej obsługi klienta - procedury.
- Kierowanie zespołem pracowników pływalni - stymulowanie rozwoju osobistego.
- Nowe, obowiązujące przepisy odnoszące się do ratowników, służby ratowniczej i jej organizacji pracy na pływalni krytej.
- Odbiór robót budowlanych dotyczących obiektu, remontowanej części obiektu lub urządzenia. Gwarancja jakości a rękojmia za wady obiektu lub urządzenia.
- Nieuprawnione korzystanie z pływalni, jej pomieszczeń i urządzeń.
- Odpowiedzialność prawna za szkody, które mogą powstać w wyniku prowadzenia akcji ratowniczej.
- Pozyskiwanie informacji o przepisach prawnych i ich nowelizacji.
Zawartość szkolenia
Wykłady 80%, konsultacje 20%

Wykładowcy

Specjaliści-praktycy z instytucji i firm, których działalność związana jest z pływalniami krytymi oraz kierownicy obiektów basenowych

Osoba odpowiedzialna za organizację:

Marek Jasiński
tel. 058 320 28 65
tel./fax 058 305 54 30
fax 058 741 81 50

Źródło: http://www.gfw.pl/s8.html