Systemy klimatyzacyjne stosowane w pojazdach wymagają niezwykle dokładnego i ostrożnego mycia, polegającego na usuwaniu tłuszczu i wszelkich zanieczyszczeń przed przystąpieniem do procesu ich spawania i kształtowania. Do tego celu nadaje się nowy system myjący z wykorzystaniem płynów Novec* firmy 3M*.


W nowym systemie myjącym, płyn Novec znajduje się w urządzeniu Technoclean, w którym przeprowadza się proces dwuetapowy obejmujący mycie za pomocą zanurzenia w cieczy wspomagane ultradźwiękami, a następnie suszenie elementu.
Poza doskonałymi właściwościami myjącymi płynów Novec, na uwagę zasługują wymagania w zakresie ochrony środowiska oraz toksykologii. Płyny Novec nie niszczą warstwy ozonowej i charakteryzują się niską toksycznością, co w znacznym stopniu ogranicza negatywny wpływ tych środków na środowisko naturalne, na przykład w porównaniu do produktów chlorowanych czy płynów z grupy HCFC, takich jak 141 b, które wycofano z użycia z dniem 1 stycznia 2001 roku.
Płyn Novec jest bezbarwny, bezwonny i niepalny.
NovecTM Płyny High Tech stanowią nową klasę związków fluorowych, wśród gamy produktów chemicznych firmy 3M. Spełniają one surowe wymagania w zakresie ochrony środowiska (aktualnie obowiązujące), nie niszczą warstwy ozonowej i charakteryzują się niskim potencjałem efektu cieplarnianego, gwarantują bezpieczeństwo pracy dzięki niepalności i niskiej toksyczności.
Więcej informacji na stronach internetowych pod adresem: www.3M.com/fluids
*3M oraz Novec są znakami towarowymi Firmy 3M