Belka chłodząco-grzewcza PLEXUS nawiewa powietrze 360º dookoła, co zapewnia najbardziej optymalny nawiew dostępny do tej pory na rynku i redukuje o 20% ryzyko powstania przeciągów.


Belka chłodząco-grzejąca PLEXUS jest wykonana tak aby osiągnąć możliwie najkrótszy zasięg strumienia powietrza i tym samym odpowiednio niską prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi oraz zapewnić odpowiedni efekt chłodzący i grzewczy.

Urządzenie służy do chłodzenia, ogrzewania i wentylacji pomieszczeń użyteczności publicznej typu biura, banki, sale konferencyjne itp. o zapotrzebowaniu do 50 l/s świeżego powietrza.
Dzięki swoim wymiarom (600 x 600 mm lub 600 x 1200 mm) możliwa jest łatwa integracja w pomieszczeniach z sufitami podwieszonymi różnych typów. PLEXUS może być też zainstalowany w pomieszczeniach bez sufitów podwieszonych.
Podstawowe cechy PLEXUS:
• Odpowiednio ustawione kierownice, które pozwalają nawiewać powietrze 360° dookoła belki. Taki kształt strumienia powietrza powoduje, że jego zasięg jest o 30% krótszy.

• Wydatek powietrza i ciśnienie nastawiane fabrycznie, co wiąże się z szybszym montażem.
• Łatwy montaż dzięki podłączeniom z funkcją Click.
• Łatwy do czyszczenia; opuszczana bateria lamelowa.
• Chłodzenie, ogrzewanie i wentylacja w jednym produkcie jako standard.
• Możliwość integracji z sufitami podwieszonymi oraz montaż wolnowiszący.
Unikalną cechą jest to, że powietrze jest dostarczane w systemie 360° zamiast tradycyjnego 4-kierunkowego nawiewu, co powoduje niską prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi. Jest też możliwe skierowanie strumienia powietrza w dowolnym kierunku, w razie potrzeby, w szczególnych przypadkach.

Jednostki serii Plexus dostępne są w wielu wariantach, w odpowiedzi na różne potrzeby pomieszczeń we wszystkich typach budynków (Plexus I, Plexus X, Plexus M, Plexus F).
Dla serwisu oraz konserwacji wszystkie jednostki są wyposażone w standardowe otwory inspekcyjne.
Urządzenie posiada Atest Higieniczny HK/P/0563/01/99.
Do pobrania: Plexus_PL