Zgodnie z art. 16 ust. 4 Ustawy o normalizacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 251 ze zmianami) Polski Komitet Normalizacyjny rozpoczął wprowadzanie do zbioru Polskich Norm, norm obcych w języku oryginału (o przygotowaniach PKN do tego działania pisaliśmy już w poprzednich informacjach). Normy te są wprowadzane w uchwałach PKN od numeru 21/2002 z dnia 15 lipca br.


Do dnia dzisiejszego zostało w ten sposób wprowadzonych do Polskiego „katalogu norm” już ponad 2000 norm europejskich i innych międzynarodowych.
Normy te są oznaczone literą U co oznacza „wprowadzona metodą uznania w języku oryginału”, np. norma PN-EN 12723:2002U.
Normy wprowadzone metodą uznania przeznaczone są najczęściej dla branż, gdzie postęp technologiczny odbywa się w największym tempie i gdzie dotychczas brakowało stosownych Polskich Norm.
Wprowadzanie norm w języku oryginału jest nową jakością w polskim systemie normalizacyjnym i należy oczekiwać, że nastręczy wiele problemów użytkownikom norm, zważywszy na ilość wprowadzanych dokumentów oraz specyficzny fachowy język stosowany w normach (normy wprowadzane są w języku angielskim).
Ponadto normy wprowadzone metodą uznania zastępują bardzo wiele dotychczas stosowanych Polskich Norm i „zapanowanie” nad tymi zmianami będzie kosztowało osoby korzystające z dokumentów normalizacyjnych wiele wysiłku.
Oczywiście trzeba jednak docenić także korzyści płynące z wprowadzania norm metodą uznaniową, z których najważniejszą jest szybki dostęp do najnowszych rozwiązań technicznych opisywanych w tych dokumentach i możliwość uzyskania polskich certyfikatów na zgodność z taką normą.
Wprowadzenie norm w języku oryginału dotyczy także branży budowlanej chociaż ich ilość w stosunku norm dotyczących innych dziedzin życia jest znikoma.
Zapraszamy do działu z informacjami o normach: NORMY
Źródło informacji: Aslan

Komentarze

  • Dziwaczny pomysł

    Bez tłumaczenia nie powinno się wprowadzać żadnych obcych norm, chyba że PKN ma zamiar kontynuować dezorganizację w dziedzinie do której porządkpowania jest powołany.
    Wprowadzone w języku angielskim normy najlepiej pretłumaczyć lub wycofać.