Z zestawienia przygotowanego przez prof. Zofię Bolkowską wynika, że pierwszy kwartał 2011 r. był dla polskiej gospodarki udany. Pierwsze miesiące 2011 roku wskazują na utrzymywanie się wysokiego tempa wzrostu PKB. Według wstępnych szacunków w 1 kwartale PKB może wzrosnąć o około 4,5%.

Pierwszy kwartał 2011 oceniany pozytywnie
Nadal utrzymywał się stabilny i wysoki wzrost w przemyśle, chociaż w marcu produkcja wzrosła poniżej oczekiwań. W 1 kwartale 2011 wzrost wynosił 9,2%, w marcu 7%. Na dobre wskaźniki w przemyśle wpływa rosnący eksport

Korzystnie należy oceniać coraz lepsze wyniki w budownictwie, chociaż 1 kwartał (wzrost 18%) nie jest typowy dla działalności budowlanej. Ponadto 1 kwartał 2011 jest porównywano do bardzo niskich wskaźników roku ubiegłego.

Co istotne, odnotowano wyższą niż rok temu rentowność przedsiębiorstw. Ponadto w pierwszym kwartale o 4,1% zwiększyło się przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. W niewielkim stopniu wpłynęło to jednak na zahamowanie wzrostu bezrobocia, które wynosiło 13,1% w marcu 2011 (w lutym 13,2%). W 1 kwartale 2011 średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 4,1%.

Obecne są jednak też czynniki, które mogą opóźnić wzrost gospodarczy. Wysoki dług sektora publicznego wynosił w 2010 r. 55% PKB. W pierwszym kwartale 2011 r. nadal wysoki (ale niższy niż rok temu) był deficyt budżetowy. Niestety nie odnotowano na razie wzrostu inwestycji.

Po niskiej inflacji w połowie 2010 r. – obserwowano już w końcu roku rosnące ceny towarów i usług (powyżej górnej granicy celu inflacyjnego). W 1 kwartale 2011 inflacja wynosiła 3,8%, a w marcu 4,3%.

Zobacz szczegółowe analizy i raporty dotyczące stanu gospodarki i sektora budowlanego:
- Rynek budowlany i ceny w badaniach oraz statystyce – kwiecień 2011; Budownictwo w pierwszym kwartale w 2011 r. - prof. dr Zofia Bolkowska, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa
- Budownictwo deweloperskie w miastach wojewódzkich - Ośrodek Statystyki Budownictwa
- Budownictwo indywidualne w marcu 2011 r. - ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. .ppt
- Ceny w budownictwie w pierwszym kwartale 2011 r. - Mariola Gala-Vacqueret, Janusz Traczyk
- Rynek stali - najnowsze doniesienia z sektora obsługującego budownictwo - kwiecień 2011 - Polska Unia Dystrybutorów Stali

Foto: sxc.hu
Źródło: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.