Dzisiaj (16.05.2009 r.) o godz. 10:00 w Szczecinku przy ul. Koszalińskiej ma miejsce pierwsze oficjalne zebranie Zarządu Krajowego Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji.


Zgodnie ze Statutem Krajowego Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji (w skrócie: KCICHIK) udział w zebraniu Zarządu może wziąć każdy członek oraz kandydat na członka Stowarzyszenia. Dotychczas udział w sobotnim zebraniu zadeklarowało około 40. osób wyrażających chęć przynależenia do Krajowego Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji.
Stowarzyszenie KCICHIK uzyskało wpis do KRS r 0000328414 27 kwietnia br. decyzją Sądu Gospodarczego w Koszalinie - jest więc legalnie i oficjalnie działającą organizacją, która deklaruje chęć współpracy z istniejącymi w naszej branży instytucjami.
Ze strony internetowej Stowarzyszenia:


Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzacji jest organizacją zarówno właścicieli jak i pracowników małych i średnich firm serwisowych oraz instalacyjnych branży chłodnictwo, klimatyzacja.
Inspiracja jego utworzenia był fakt, że pomimo istnienia kilku organizacji branżowych, żadna tak naprawdę Nas nie reprezentuje. Większość kierowana jest przez tzw. "działaczy" lub właścicieli największych firm dystrybucyjnych i producentów. Ich interes nie zawsze jest w pełni zbieżny z naszym i jedynie stworzenie własnej organizacji pozwoli na wypracowanie kompromisu we wzajemnej współpracy.
Również mnogość wprowadzanych aktualnie zmian w przepisach prawa wymusza na firmach instalacyjnych i serwisowych wiele obowiązków jak uzyskiwanie różnego typu certyfikatów, zezwoleń itp. Centrum zamierza z jednej strony pomagać w uzyskiwaniu powyższych, z drugiej zaś czynnie uczestniczyć w konsultowaniu nowego prawa. Niezależnie od tego naszym celem jest pomoc nowopowstającym firmom, prowadzenie praktycznych szkoleń, wymiana wzajemnych doświadczeń, konsolidacja branży, ułatwianie współpracy między firmami np. wspólnych realizacji wspólnych przedsięwzięć.
Pragniemy również prowadzić działania mające poprawić wizerunek firm Naszej branży, który nie jest obecnie najlepszy, co spowodowane jest nie tyle tym, że przypadkowe osoby zaczynają działalność w dziedzinie chłodnictwa i klimatyzacji, co faktem, że tak naprawdę zmuszone one są "uczyć się na błędach".
Pozdrawiam
Władysław Urbański - Prezes KCICHIK