Odbyły się pierwsze z zaplanowanych 28 spotkań z projektantami w 2 miastach Polski. Inauguracyjne seminarium miało miejsce w Katowicach, w salach wykładowych Uniwersytetu Śląskiego.


Począwszy od 12 tygodnia 2009 roku VTS rozpoczęła cykl seminariów kierowanych głównie do projektantów instalacji. Organizator chce dotrzeć w ten sposób do 700 polskich projektantów w ciągu 3 miesięcy.
W pierwszym seminarium wzięło udział około 25 projektantów ze Śląska. Uczestnicy mieli okazję spotkać się z przedstawicielami VTS Group i porozmawiać o wyzwaniach stojących przed projektantami w dobie nowych uregulowań prawnych w zakresie energochłonności, a także propozycjach VTS odnośnie zwiększonego zapotrzebowania na urządzenia charakteryzujące się niskim poborem energii i sprawnym odzyskiem ciepła i chłodu.

Drugie seminarium odbyło się w krakowskim hotelu Wilga, w którego pobliżu projektanci instalacji sanitarnych mieli okazję obejrzeć pracujące od jakiegoś czasu centrale VENTUS na biurowcu ONYX. Uczestnicy spotkania bardzo przychylnie odnieśli się do jakości zmontowanych central, a także mieli możliwość obejrzenia urządzeń w trakcie pracy – wielu z nich pozytywnie zaskoczyły bardzo niskie wartości parametrów akustycznych układu.
Kolejne z wiosennego cyklu spotkań VTS – w Poznaniu, Łodzi i Kielcach. Seminaria prowadzi Cyprian Estemberg - Product Manager VTS.

Tematyką seminariów VTS jest kwestia oszczędności energii, uregulowań w tym zakresie, certyfikacji energetycznej oraz SFP, a także zagadnienia odzysku ciepła i chłodu w naszych warunkach klimatycznych. Integralną częścią seminariów są wizyty całej grupy zaproszonych gości na naszych obiektach referencyjnych.
Cykl spotkań z projektantami zawiera po 2 seminaria w ciągu tygodnia, z wyłączeniem tygodnia 16, kiedy w Polsce mamy święta wielkanocne. Dokładny harmonogram spotkań:
Numer tygodnia 2009, w którym odbędzie się seminarium + miasto

12 Kielce, Rzeszów
13 Katowice, Kraków
14 Łódź, Poznań
15 Lublin, Warszawa
17 Gdańsk/Gdynia, Koszalin
18 Katowice, Wrocław
19 Gorzów Wielkopolski, Szczecin
20 Białystok, Warszawa
21 Gdańsk/Gdynia, Olsztyn
22 Bydgoszcz, Toruń
23 Bielsko-Biała, Opole
24 Płock, Warszawa
25 Częstochowa, Kraków
26 Poznań, Wrocław