Firma GE ogłosiła, partnerstwo z firmą Masdar – głównym wykonawcą projektu Masdar City - ekologicznego miasta przyszłości. Na mocy zawartej umowy na terenie budowanego obecnie Masdar City, powstanie pierwsze na świecie Centrum GE Ecomagination. Pracujący w nim naukowcy podejmą prace badawczo-rozwojowe na rzecz tworzenia i wdrażania nowych technologii ekologicznych oraz opracowania dostosowanych do nich rozwiązań biznesowych.


Ekologiczne miasto Masdar zlokalizowane w Abu Dhabi (z arab. źródło) jest się obecnie na etapie budowy. Ma być ono w przyszłości pierwszym bezemisyjnym, nieprodukującym żadnych odpadów i zasilanym całkowicie ze źródeł odnawialnych miastem na świecie. Budżet tej inwestycji to 22 mld dolarów. Miasto o powierzchni 6 km2 zaprojektowała słynna pracownia architektoniczna Foster+Partners. Masdar City stanie się miejscem działalności międzynarodowych przedsiębiorstw oraz czołowych ekspertów z dziedziny odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, a także stać się wyrazem długoterminowego, strategicznego zaangażowania władz Abu Dhabi w działania na rzecz przyspieszenia procesów tworzenia i wdrażania przyszłościowych rozwiązań energetycznych.
Centrum GE Ecomagination stanowi część szeroko zakrojonego partnerstwa strategicznego zapoczątkowanego w lipcu 2008 r. przez firmę Mubadala oraz GE. Mubadala Development Company jest głównym inwestorem Masdar City.
Ecomagination to wkład GE w inicjowanie i opracowywanie pionierskich technologii, które pomagają zaspokajać potrzeby finansowe i ekologiczne klientów na całym świecie. Zadaniem Centrum GE Ecomagination w Masdar City będzie opracowywanie energooszczędnych produktów, technologii i rozwiązań biznesowych. Centrum Ecomagination będzie także pełnić funkcje edukacyjne szerząc wiedzę na temat oszczędzania energii wśród przyszłej społeczności Masdar City. Ośrodek będzie również opracowywał nowe technologie GE, w tym rozwiązania z zakresu wykorzystania energii wiatrowej, słonecznej oraz pochodzącej z innych źródeł odnawialnych do zasilania „inteligentnych” sieci elektrycznych nowej generacji, jak również technologie oczyszczania wody oraz energooszczędne urządzenia AGD. Powierzchnia Centrum GE Ecomagination wyniesie 4000 m2, a budynek zostanie zlokalizowany w pobliżu Masdar Institute – centrum akademickiego prowadzącego badania naukowe oraz studia magisterskie w zakresie rozwoju i wdrażania najnowszej generacji rozwiązań związanych z energetyką.

„Przyrost populacji stanowi jedno z najważniejszych wyzwań ludzkości. Według prognoz Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (Center for Strategic and International Studies - CSIS), w 2025 roku ludność świata będzie liczyć 7,9 miliarda ludzi, z czego 3,9 miliarda (blisko 60%) będzie zamieszkiwać miasta. Według opinii ekspertów CSIS, nowe rozwiązania architektoniczne oparte na wykorzystywaniu alternatywnych i odnawialnych źródeł energii będą zyskiwać coraz większe znaczeni. „Megamiasta” powstające na całym świecie będą zmuszone w racjonalny sposób korzystać z otaczających je źródeł energii. Masdar City, które zostanie wybudowane przy udziale GE, jest zwiastunem takich właśnie ‘zrównoważonych metropolii przyszłości’, w których technologie XXI wieku będą umożliwiały wzniesienie na piaskach pustyni pierwszego na świecie miasta o zerowej emisji dwutlenku węgla, z zerową produkcją odpadów i bez samochodów. GE postanowiło stworzyć swoje pierwsze Centrum Ecomagination właśnie w Masdar City, by wykorzystać wiedzę oraz możliwości innowacji stwarzane przez architekturę miasta. Przyjazne środowisku technologie infrastrukturalne, które zostaną zastosowane i ulepszone w Masdar City pomogą wyjść naprzeciw potrzebom klientów GE, wspierając zrównoważony rozwój gospodarki światowej.”
powiedział Lesław Kuzaj, Dyrektor Regionalny GE w Europie Środkowej.
Centrum GE Ecomagination to wynik współpracy między GE a firmą Mubadala zawartej w lipcu 2008 r. wraz z podpisaniem umowy ramowej o globalnym partnerstwie obejmującym szereg inicjatyw z zakresu finansowania przedsiębiorstw, działań badawczo-rozwojowych w dziedzinie czystej energii, lotnictwa, przemysłu oraz programów corporate learning. Umowa opiera się na prowadzonej do tej pory współpracy oraz wspólnej wizji obu firm dotyczącej potencjału rozwojowego regionu Bliskiego Wschodu i rozwoju na poziomie globalnym. Więcej informacji na temat GE oraz firmy Mubadala znajdą państwo na stronie www.ge.com/news/partnership
Więcej informacji na temat Masdar City znajduje się na stronie www.masdaruae.com/

Informacje na temat projektu Masdar

Masdar City to szeroko nakreślony projekt miasta przyszłości, które powstaje w Abu Dhabi. Projekt koordynuje firma Abu Dhabi Future Energy Company (ADFEC), której wyłącznym właścicielem jest rząd Abu Dhabi, za pośrednictwem spółki Mubadala Development Company. Projekt powstaje na zlecenie rządu Abu Dhabi, który wspiera działania na rzecz rozwoju, komercjalizacji i wdrażania technologii i rozwiązań wykorzystujących odnawialne i alternatywne źródła energii. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej projektu pod adresem www.masdar.ae

Masdar City - projekt
Fot. www.autobloggreen.com


Masdar City - w budowie
Fot. www.inhabitat.com