PIERWSZA W EUROPIE APROBATA TECHNICZNA i CERTYFIKAT ZGODNOŚCI  ITB NA ZESTAW URZĄDZEŃ DO RÓŻNICOWANIA CIŚNIENIA W SYSTEMACH KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU I CIEPŁA DLA iSWAY-FC® firmy SMAY
Przedmiotem Aprobaty ITB jest zestaw wyrobów do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła o nazwie handlowej iSWAY-FC®.

Zestaw wyrobów objęty Aprobata zapobiega zadymieniu pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych oraz dojść dla ekip gaśniczo-ratowniczych. Funkcja zestawu iSWAY-FC® jestem wytworzenie i utrzymywanie nadciśnienia w strefach i przestrzeniach chronionych nadciśnieniowo.

Producentami zestawu iSWAY-FC® są firmy SMAY Sp. z o.o. oraz Firma Plum Sp. z o.o.


W skład zestawu iSWAY-FC® wchodzą następujące wyroby:


1.Obudowa zapewniająca ochronę wyrobów (podzespołów) zainstalowanych wewnątrz
2. Promiennik podczerwieni (montowany opcjonalnie)
3. Listwa pomiarowa strumienia objętościowego powietrza przepływającego przez wentylator
4. Wentylator obsługujący przestrzeń chronioną
5. Rezystor hamowania
6. Przepustnica odcinająca
7. Panel rewizyjny
8. Czujka dymu w obudowie kanałowej
9. Przetwornica częstotliwości zasilająca wentylator nawiewny
10. Szafa zasilająco – sterująca SzA-FC
11. Punkt przyłączeniowy pomiaru ciśnienia odniesienia
12. Punkt przyłączeniowy pomiaru ciśnienia w przestrzeni chronionej
13. Wyłącznik główny
14. Siłownik BF24
15. Kanał prowadzący okablowanie
16. Termostat włączający promiennik podczerwienie w systemie Anty Frost (montowany opcjonalnie)
17. Czujnik ciśnienia P-MAC oraz P-MACF
18. Regulatory MAC-FC oraz MAC – FCR
19. Zasilacz 24VDC
20. Punkty wprowadzenia przewodów sterowniczych i magistrali komunikacyjnej
21. Tablica sygnalizacyjno-sterująca TSS lub sterująca TS.

APROBATA DOSTĘPNA JEST NA STRONIE GŁÓWNEJ SMAY WWW.SMAY.PL


Źródło: ''