W pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej poświęconej tematowi Gruntowych Powietrznych Wymienników Ciepła, której organizatorem było Wydawnictwo ABRYS Szkolenia i Konferencje, udział wzięło około 150 uczestników z Polski oraz Niemiec i Anglii. Konferencja miała miejsce w Poznaniu w budynku World Trade Center dnia 12 marca 2008 r.


Wśród uczestników była 20-osobowa grupa obcokrajowców reprezentująca następujące kraje:
Niemcy, Anglię, Węgry, Francję oraz Belgię.
Patronat honorowy nad Konferencją objął prof. dr hab. inż. Adam Hamrol - Rektor Politechniki Poznańskiej, natomiast opiekunem naukowym konferencji został prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak z Politechniki Poznańskiej.
Podczas kolejnych sesji poruszono m.in. takie tematy jak: gruntowe powietrzne wymienniki ciepła w budownictwie energooszczędnym, zasady obliczeń cieplych i badanie efektywności GPWC, wykonanie i koszty eksploatacji GPWC >>szczegółowy program

Fot. 1. Marcin Motylski, REHAU
Instalacje rurowych GWPC są z jednej strony systemami technicznie znanymi, lecz póki co jeszcze mało stosowanymi. Bierze się to z pewnoscią z faktu, iż jest to rozwiązanie w Polsce jesczez mało wprowadzone w praktyczne stosowanie głównie poprzez środowisko projektowe i i inżynierskie z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej - powiedział podczas Konferencji Marcin Motylski, Doradca Techniczny w firmie Rehau Sp. z o.o.

Fot. 2. Zenon Jerzy Mucha - GLOBAL-TECH
z przedstawicielem firmy REHAU

Zenon Mucha reprezentujący firmę Global-Tech z Dąbrowy Górniczej, przedstawił w swoim wystąpieniu uproszczoną metodę określania średnic i długości rur GWPC minimalizujacych koszty energii niezbędnej do obróbki cieplnej i wymiany powetrza wentylacyjnego. W referacie wykazał, że działanie źle dobranego GPWC może powodować wzrost kosztów eksploatacji układu wentylacji. W trakcie wykładu omówił także problemy jakie występują przy montażu GWC.
Kolejny referat - Andrzeja Górki z Politechniki Poznańskiej, zawierał wyniki pomiarów i analizę energetyczną funkcjonowania GPWC o wydajności 2700 m²/h zlokalizowanego pod obiektem handlowym o powierzchni 1300 m² (market TESCO w Zdzieszowicach).

Fot. 3. Uczestnicy Pierwszej Konferencji GWPC
Uczestnikami Konferencji byli projektanci, przedstawiciele firm projektowych i wykonawczych, a także potencjalni inwestorzy. Pomiędzy kolejnymi wykładami słuchacze zadawali referentom wiele szczegółowych pytań dotyczących m.in. możliwości montażu rur zgrzewanych w GWPC, możliwości czyszczenia układu oraz korzyści energetycznch i ekonomicznych takiego systemu.

Fot. 4. Autoryzowani przedstawiciele REHAU
Pod koniec spotkania przedstawiciele 7 polskich firm otrzymali od firmy REHAU Certyfikaty Autoryzowanego Partnera - w zakresie gruntowych wymienników ciepła AWADUKT Thermo. Firmy otrzymujące certyfikat musiały wykazać się wieloma realizacjami i ciekawymi rozwiązaniami technicznymi, a także wkładem w rozwój i promocję produktu AWADUKT Thermo.
Uczestnicy wyrażali pozytywne opinie o organizacji Konferencji GWPC.