Czy osoby, które zamierzają założyć pieczarkarnię mogą starać się o dotacje UE? Proszę o informacje w tej sprawie.

Jeżeli jest Pani rolnikiem lub prowadzi Pani działalność rolniczą albo ktoś z Pani współdomowników spełnia te kryteria to najodpowiedniejszym programem byłby SPO - ROL Działanie 1.1 "Inwestycje w gospodarstwach rolnych".
Poziom pomocy finansowej udzielanej Beneficjentowi jest zróżnicowany i może wynosić:
- 50 % kosztów kwalifikowanych projektu lub
- 55 % kosztów kwalifikowanych projektu, jeżeli beneficjent jest młodym rolnikiem, lub
- 60 % kosztów kwalifikowanych projektu, jeżeli gospodarstwo położone jest na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, lub
- 65% kosztów kwalifikowanych projektu, jeżeli gospodarstwo położone jest na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania i dodatkowo beneficjent jest młodym rolnikiem.
Max poziom dofinansowania to 300 tys. zł.
Więcej informacji na temat tego programu znajdzie Pani na stronie ARiMR www.arimr.gov.pl lub pod nr bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84 bądź pod nr tel 0 22 536 57 05/06 - jest to nr tel. do ARiMR Oddział terenowy w woj. mazowieckim

(2005.03.20, woj. mazowieckie)