Coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę z faktu, że energooszczędne budownictwo się opłaca, a wydatki poniesione w tym celu szybko się zwracają w postaci niskich kosztów eksploatacji.


Jednak mimo tych zalet nadal spora część inwestorów – zarówno indywidualnych, jak i deweloperów nie wykorzystuje w pełni szansy, jaką dają energooszczędne rozwiązania przy budowie lub zakupie budynku czy mieszkania. Co jest głównym powodem takiego stanu rzeczy?
Z badań przeprowadzonych na zlecenie Rockwool Polska* wynika, że bariery dla energooszczędnego budownictwa w Polsce nieco się różnią w zależności od ankietowanej grupy. Architekci i deweloperzy jako główną i najważniejszą przyczynę podają brak funduszy u nabywców mieszkań – odpowiednio 86% oraz 77% badanych.
Tymczasem, tylko 57% inwestorów indywidualnych wskazuje ograniczone środki finansowe jako barierę dla „ciepłego” budownictwa.

W ocenie ankietowanych, podobny wpływ na stosunkowo jeszcze niską popularność energooszczędnego budownictwa w Polsce mają dwa inne czynniki, tj. brak odpowiednich systemów wsparcia przez państwo i brak dostatecznej wiedzy na temat korzyści ekonomicznych z niego płynących. Na tę ostatnią barierę wskazuje aż ponad połowa architektów (53%) i deweloperów (56%), czyli główni realni decydenci w sprawie ciepłego mieszkalnictwa. Co ciekawe, wśród inwestorów indywidualnych tylko 36% sądzi, że nie ma wystarczającej wiedzy na ten temat, ale może to wynikać z innej perspektywy oceny.
Bariery dla energooszczędnego budownictwa, które jest korzystne z punktu widzenia inwestorów indywidualnych,
i deweloperów, ale również gospodarki i całego społeczeństwa, łatwiej będzie przezwyciężyć dzięki uporządkowanemu systemowi prawnemu. Bardziej kompleksowe podejście do tego zagadnienia przyniosły nowe przepisy wdrażające unijną w sprawie charakterystyki energetycznej budynku, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.
Precyzują one, m. in. formę i zakres świadectwa energetycznego budynku. Jednocześnie wprowadzają zmiany w istniejących warunkach technicznych i wymaganiach odnośnie zakresu projektu budowlanego. To ważny, ale dopiero pierwszy krok w kierunku zdecydowanej poprawy energooszczędności polskich budynków. Dzięki niemu nie tylko koszt budowy, ale również koszty eksploatacji realizowanych obiektów staną się przedmiotem większego zainteresowania nie tylko inwestorów, ale także projektantów i deweloperów.
Właśnie z myślą o specjalistach branżowych firma Rockwool Polska przygotowała materiał poświęcony nowym wymaganiom wynikającym ze zmian w przepisach. Broszurę z hasłem przewodnim „Kierunek energooszczędność” można pobrać ze strony www.rockwool.pl.
* Badanie „Opinie architektów, deweloperów oraz indywidualnych inwestorów budowlanych o energooszczędnych rozwiązaniach budowlanych”, przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie Rockwool Polska, w dniach 9-28 maja 2008 roku.