Coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę z faktu, że energooszczędne budownictwo się opłaca, a wydatki poniesione w tym celu szybko się zwracają w postaci niskich kosztów eksploatacji. Jednak mimo tych zalet nadal spora część inwestorów – zarówno indywidualnych, jak i deweloperów nie wykorzystuje w pełni szansy, jaką dają energooszczędne rozwiązania przy budowie lub zakupie budynku czy mieszkania. Co jest głównym powodem takiego stanu rzeczy?

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Rockwool Polska wynika, że bariery dla energooszczędnego budownictwa w Polsce nieco się różnią w zależności od ankietowanej grupy. Architekci i deweloperzy jako główną i najważniejszą przyczynę podają brak funduszy u nabywców mieszkań – odpowiednio 86% oraz 77% badanych.Tymczasem, tylko 57% inwestorów indywidualnych wskazuje ograniczone środki finansowe jako barierę dla „ciepłego” budownictwa.W ocenie ankietowanych, podobny wpływ na stosunkowo jeszcze niską popularność energooszczędnego budownictwa w Polsce mają dwa inne czynniki, tj. brak odpowiednich systemów wsparcia przez państwo i brak dostatecznej wiedzy na temat korzyści ekonomicznych z niego płynących. Na tę ostatnią barierę wskazuje aż ponad połowa architektów (53%) i deweloperów (56%), czyli główni realni decydenci w sprawie ciepłego mieszkalnictwa.

Co ciekawe, wśród inwestorów indywidualnych tylko 36% sądzi, że nie ma wystarczającej wiedzy na ten temat, ale może to wynikać z innej perspektywy oceny.Bariery dla energooszczędnego budownictwa, które jest korzystne z punktu widzenia inwestorów indywidualnych, i deweloperów, ale również gospodarki i całego społeczeństwa, łatwiej będzie przezwyciężyć dzięki uporządkowanemu systemowi prawnemu.Bardziej kompleksowe podejście do tego zagadnienia przyniosły nowe przepisy wdrażające unijną w sprawie charakterystyki energetycznej budynku, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku. Precyzują one, m. in. formę i zakres świadectwa energetycznego budynku. Jednocześnie wprowadzają zmiany w istniejących warunkach technicznych i wymaganiach odnośnie zakresu projektu budowlanego. To ważny, ale dopiero pierwszy krok w kierunku zdecydowanej poprawy energooszczędności polskich budynków.

Dzięki niemu nie tylko koszt budowy, ale również koszty eksploatacji realizowanych obiektów staną się przedmiotem większego zainteresowania nie tylko inwestorów, ale także projektantów i deweloperów. Właśnie z myślą o specjalistach branżowych firma Rockwool Polska przygotowała materiał poświęcony nowym wymaganiom wynikającym ze zmian w przepisach.

Broszurę z hasłem przewodnim „Kierunek energooszczędność” można pobrać ze strony www.rockwool.pl.Informacja została przygotowana na podstawie Raportu „Szóste Paliwo – Polacy o oszczędzaniu energii w budownictwie – architekci, inwestorzy” opracowanego przez Ecofys Poland na zlecenie Rockwool Polska. Pełen raport dostępny jest na www.rockwool.pl.