Certyfikat Perły Polskiej Gospodarki (Pearls of the Polish Economy) w rankingu polskich przedsiębiorstw.

Perły Polskiej Gospodarki
Perły Polskiej Gospodarki
Ranking Perła Polskiej Gospodarki organizują wspólnie anglojęzyczny miesięcznik gospodarczy Polish Market (www.polishmarket.com.pl) i Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (www.inepan.waw.pl).

Grono wyróżnionych tytułem i certyfikatem rankingu Perła Polskiej Gospodarki firm obejmuje, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły co najmniej 100 mln zł (Perły Duże) lub 1 mld zł (Perły Wielkie). Jednocześnie to firmy, które spełniają z góry nadaną minimalną wartość kryteriów przyjętych przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Kryteriami oceny były: dynamika przychodów, rentowność sprzedaży, zadłużenie, stopa zwrotu brutto w aktywach, stopa zwrotu netto na kapitale własnym oraz wydajność pracy.

Konkurs organizowany jest od 2002 roku. Szczegóły rankingu dostępne są na stronie perlypolskiejgospodarki.pl


Źródło: ''