Data rozpoczęcia
2007-06-26
Data zakończenia
2007-06-28

26-28.06.2007 Bydgoszcz


PELLETS-EXPO
5 Międzynarodowe Targi Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Pelletu

26-28 czerwca 2007r., Bydgoszcz, hala Łuczniczka, ul. Toruńska 59, godz. 10.00-17.00
Poprzednie edycje targów potwierdziły, że zainteresowanych tematyką odnawialnych źródeł energii nie brakuje. Wyodrębnienie granulatu paliwowego spośród licznych paliw alternatywnych i poświęcenie mu specjalistycznej imprezy branżowej stało się doskonałą formą upowszechniania pelletu oraz integracji środowiska związanego z jego produkcją i energetycznym zastosowaniem. Niestabilny rynek oraz rosnące ceny paliw w Polsce i na świecie powodują sukcesywny wzrost popularności pelletu, co można było zaobserwować podczas targów.
W tym roku na stoiskach wystawienniczych eksponowana będzie m.in. bogata oferta nowoczesnych kotłów grzewczych, pieców, kominków, zestawów grzewczych na biomasę, palników, urządzeń oraz kompletnych linii technologicznych do produkcji pelletów, brykietów z trocin i innych surowców, producentów pelletu, akcesoriów, automatyki i armatury dla kotłowni na biomasę, suszarnie do trocin oraz innych surowców roślinopochodnych, rębaki, rozdrabniacze itp. Liczne instytucje i stowarzyszenia branżowe będą służyły pomocą w kwestii projektowania, finansowania i promocji OZE. Podczas trzech dni targów zaprezentują się firmy krajowe oraz wystawcy z zagranicy m.in. z Włoch, Niemiec, Holandii, Szwecji, Austrii.
Targi PELLETS-EXPO organizowane są pod honorowym patronatem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Bydgoszczy, Prezesa Zarządu BAPE S.A., Polskiej Izby Biomasy.
Podczas tegorocznej edycji zapraszamy na dwie Konferencje - krajową i zagraniczną.
W pierwszym dniu targów 26 czerwca o godz. 11.30 rozpocznie się Konferencja pt. "Rynek pelet i brykietów - możliwości rozwoju" współorganizowana z m-cznikiem Czysta Energia. Konferencję otworzy i przedstawi temat inauguracyjny Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jan Krzysztof Ardanowski. Celem konferencji jest przedstawienie aktualnego stanu rozwoju tej branży, wskazanie z jakich środków może ona uzyskać wsparcie finansowe oraz zachęcenie do zainteresowania się tego rodzaju działalnością. Wzrastające ceny energii, a także prognozowane towarzyszące wzrostowi gospodarczemu zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną powodują, że coraz większego znaczenia nabiera sposób w jaki gospodarujemy dostępnymi zasobami. Jednym ze sposobów zagospodarowania odpadów leśnych, jak i z rolnictwa jest produkcja pelet i brykietów. Obserwujemy dynamiczny wzrost produkcji tego rodzaju paliw. Podczas gdy w 2006 roku wielkość rocznej produkcji pelet była określana na ok. 200 tys. ton, to według aktualnych danych produkcja ta wzrosła o ok. 80 tys. ton i wynosi 280 tys. ton. Zwiększyło się też wykorzystanie pelet na polskim rynku. Około 35 tys. ton spalają użytkownicy krajowi. Równie dynamicznie rozwija się rynek brykietów, szczególnie produkowanych ze słomy zbożowej i rzepaczanej. Coraz częściej energetyka zawodowa, zobligowana do produkcji tzw. zielonej energii staje się odbiorcą tych paliw. Wstęp na Konferencję w I dniu jest bezpłatny.
W drugim dniu targów 27 czerwca o godz. 10.00 rozpocznie się Konferencja pt. "Bioenergy International - aktualności dotyczące pelletu" współorganizowana ze szwedzkim Bioenergy International. Zaprezentowany zostanie sektor bioenergii z perspektywy europejskiej. Tematyka została tak dobrana, aby wnosiła nowe perspektywy rozwoju rynku biomasy w naszym kraju. Swoją wiedzą podzielą się przedstawiciele m.in. ze Szwecji, Francji, Niemiec, aby pokazać, że te same technologie zastosowane w różnych krajach mogą przynieść różne rezultaty. Podczas konferencji przedstawione zostaną realia różnych krajów oraz ich dotychczasowe doświadczenia, wnioski, które mamy nadzieję zachęcą wielu zainteresowanych tematyką i umocnią w przekonaniu, że biomasa to nasza przyszłość. Udział w konferencji w II dniu jest odpłatny i wymaga wcześniejszego zgłoszenia. W targowym Centrum Bezpłatnych Porad odwiedzający ponownie będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji, porad przedstawicieli instytucji finansowych (kredyty, dofinansowania, dotacje), instalatora (kotłów, pieców), projektanta instalacji grzewczych itp. Po raz kolejny komisja konkursowa oceni zgłoszone do konkursu targowego wyroby, a najlepsze zostały uhonorowane nagrodami i wyróżnieniami Organizatora, BAPE S.A., Czystej Energii, Polskiej Izby Biomasy.
Strona internetowa targów: www.ctpik.com.pl
Dyrektor Małgorzata Lepper-Kordas
e-mail: mlepper@ctpik.com.pl
tel./fax: 052 375 80 29
tel. 052 375 80 28