5 Międzynarodowe Targi Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Pelletu 26-28 czerwca 2007r., Bydgoszcz, hala Łuczniczka, ul. Toruńska 59, godz. 10.00-17.00. - www.ctpik.com.pl

Poprzednie edycje targów potwierdziły, że zainteresowanych tematyką odnawialnych źródeł energii nie brakuje. Wyodrębnienie granulatu paliwowego spośród licznych paliw alternatywnych i poświęcenie mu specjalistycznej imprezy branżowej stało się doskonałą formą upowszechniania pelletu oraz integracji środowiska związanego z jego produkcją i energetycznym zastosowaniem. Niestabilny rynek oraz rosnące ceny paliw w Polsce i na świecie powodują sukcesywny wzrost popularności pelletu, co można było zaobserwować podczas targów.

Targi PELLETS-EXPO organizowane są pod honorowym patronatem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Bydgoszczy, Prezesa Zarządu BAPE S.A., Polskiej Izby Biomasy. Podczas tegorocznej edycji zapraszamy na dwie Konferencje – krajową i zagraniczną.

W pierwszym dniu targów 26 czerwca o godz. 11.30 rozpocznie się Konferencja pt. „Rynek pelet i brykietów – możliwości rozwoju” współorganizowana z m-cznikiem Czysta Energia. Konferencję otworzy i przedstawi temat inauguracyjny Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jan Krzysztof Ardanowski. Celem konferencji jest przedstawienie aktualnego stanu rozwoju tej branży, wskazanie z jakich środków może ona uzyskać wsparcie finansowe oraz zachęcenie do zainteresowania się tego rodzaju działalnością. Wzrastające ceny energii, a także prognozowane towarzyszące wzrostowi gospodarczemu zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną powodują, że coraz większego znaczenia nabiera sposób w jaki gospodarujemy dostępnymi zasobami. Jednym ze sposobów zagospodarowania odpadów leśnych, jak i z rolnictwa jest produkcja pelet i brykietów.

Obserwujemy dynamiczny wzrost produkcji tego rodzaju paliw. Podczas gdy w 2006 roku wielkość rocznej produkcji pelet była określana na ok. 200 tys. ton, to według aktualnych danych produkcja ta wzrosła o ok. 80 tys. ton i wynosi 280 tys. ton. Zwiększyło się też wykorzystanie pelet na polskim rynku. Około 35 tys. ton spalają użytkownicy krajowi. Równie dynamicznie rozwija się rynek brykietów, szczególnie produkowanych ze słomy zbożowej i rzepaczanej. Coraz częściej energetyka zawodowa, zobligowana do produkcji tzw. zielonej energii staje się odbiorcą tych paliw. Wstęp na Konferencję w I dniu jest bezpłatny.

W drugim dniu targów 27 czerwca o godz. 10.00 rozpocznie się Konferencja współorganizowana ze szwedzkim Bioenergy International. Zaprezentowany zostanie sektor bioenergii z perspektywy europejskiej, a nawet i światowej. Tematyka została tak dobrana, aby wnosiła nowe perspektywy rozwoju rynku biomasy w naszym kraju. Swoją wiedzą podzielą się przedstawiciele z wielu krajów m.in. Szwecja, Rosja, Anglia, Włochy, Francja, a nawet Ameryka Północna, aby pokazać, że te same technologie zastosowane w różnych krajach mogą przynieść różne rezultaty. Podczas konferencji przedstawione zostaną realia różnych krajów oraz ich dotychczasowe doświadczenia, wnioski, które mamy nadzieję zachęcą wielu zainteresowanych tematyką i umocnią w przekonaniu, że biomasa to nasza przyszłość. Udział w konferencji w II dniu jest odpłatny i wymaga wcześniejszego zgłoszenia. W targowym Centrum Bezpłatnych Porad odwiedzający ponownie będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji, porad przedstawicieli instytucji finansowych (kredyty, dofinansowania, dotacje), instalatora (kotłów, pieców), projektanta instalacji grzewczych itp.

Po raz kolejny komisja konkursowa oceni zgłoszone do konkursu targowego wyroby, a najlepsze zostały uhonorowane nagrodami i wyróżnieniami Organizatora, BAPE S.A., Czystej Energii, Polskiej Izby Biomasy. Zainteresowanie biomasą nie słabnie – interesują się nią zarówno jej producenci (plantatorzy roślin energetycznych), jak i producenci paliwa z biomasy (zrębki, brykiety, pellety), a także twórcy technologii i instalacji. Troska o czyste środowisko oraz rosnące ceny paliw kopalnych coraz częściej skłaniają do zainteresowania się paliwami przyjaźniejszymi dla środowiska i atrakcyjniejszymi ekonomicznie. Jednym z najlepszych substytutów węgla, oleju opałowego i gazu są pellety. Zastosowanie granulatu drzewnego pozwala zmniejszyć koszty ogrzewania. Jest coraz chętniej wykorzystywany przez instytucje oraz indywidualnych odbiorców w nowo wybudowanych obiektach, jak i w modernizowanych budynkach.

Targi PELLETS-EXPO promują nowoczesne, ekologiczne i ekonomiczne paliwa oraz urządzenia do ich produkcji i spalania. Potrzebne jest społeczne propagowanie ekologicznych, alternatywnych, przyszłościowych technologii.

SERDECZNIE PAŃSTWA ZAPRASZAMY NA 5 EDYCJĘ TARGÓW PELLETS-EXPO!