Przedsiębiorstwo Budowy Urządzeń Chłodniczych S.A. przedstawia nowość w swojej ofercie: amoniakalne skraplacze płaszczowo-rurowe z zewnętrznie żebrowanymi rurami bimetalicznymi.

PBUCH S.A.: Skraplacze płaszczowo-rurowe z rurami bimetalicznymi
Do oferty produkcyjnej PBUCH S.A. zostały wprowadzone amoniakalne skraplacze płaszczowo – rurowe z zewnętrznie żebrowanymi rurami bimetalicznymi.

Fot. Przedsiębiorstwo Budowy Urządzeń Chłodniczych S.A.
Wewnętrzna część rur stykająca się z wodą morską, wykonana jest z miedzioniklu natomiast powłoka zewnętrzna znajdująca się w przestrzeni amoniakalnej - ze stali P235GH.

Fot. Przedsiębiorstwo Budowy Urządzeń Chłodniczych S.A.
Z uwagi na różnice fizyko-chemiczne obu materiałów, ważne jest zastosowanie odpowiedniej technologii montażu rur bimetalicznych w dnach sitowych skraplaczy, aby uzyskać szczelność połączeń przy ciśnieniu ok. 30 bar. Powierzchnia stalowych den sitowych, została dodatkowo zabezpieczona przed szkodliwym działaniem wody morskiej warstwą specjalnej żywicy epoksydowej.

Przedsiębiorstwo Budowy Urządzeń Chłodniczych S.A.Przedsiębiorstwo Budowy Urządzeń Chłodniczych powstało w 1952 roku i jest największym w Polsce dostawcą oraz wykonawcą kompletnych systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych w zastosowaniu lądowym i morskim. Podstawowa działalność firmy oparta jest o produkcję wyposażenia instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych instalacji lądowych i morskich, włączając:
- płaszczowo-rurowe i lamelowe wymienniki ciepła, zbiorniki, oddzielacze cieczy i oleju, akcesoria, takie jak: filtry, poziomowskazy itd. agregaty sprężarkowe, skraplające i zespoły schładzania cieczy;
- remonty instalacji statkowych i lądowych;
- produkcję komór chłodniczych i zamrażalniczych;
- systemy chłodzenia dla przetwórstwa owoców i warzyw;
- systemy chłodnictwa przemysłowego;
- naprawa i montaż.
Usługi dodatkowe: w zakresie konstrukcji stalowych i obróbki skrawaniem.
Aparaty chłodnicze dla systemów morskich posiadają certyfikaty tak znanych towarzystw klasyfikacyjnych jak DNV, BV, RMRS, PRS, LRS, GL, RINA, ABS, CCS, NKK natomiast dla instalacji lądowych certyfikaty UDT, WDT i TÜV.