Już po raz 11. dziennik Rzeczpospolita opublikował Listę 2000, czyli zestawienie dużych i średnich firm, które osiągnęły najlepsze wyniki finansowe w kraju w roku 2011.

ALSTAL Grupa Budowlana we wspomnianym rankingu uplasował się na 1021 miejscu. Jego pozycja w stosunku do roku 2010 wzrosła o kilkanaście miejsc. Rokuje to nie tylko pozytywnie dla samej firmy, ale przede wszystkim - dla wszystkich firm współtworzących polski rynek. Jak wynika z rankingu - istotnym wydaje się fakt, iż w 2011 roku przychody firm wzrosły o 15,5%. To lepszy wynik niż w poprzedniej edycji, kiedy sprzedaż wzrosła o jedynie 12 %. Ponad 800 firm ujętych w rankingu obniżyło swoją pozycję w porównaniu z ubiegłoroczną edycją. Poprawiło ją natomiast około 600, w przypadku 19 - była ona identyczna jak rok wcześniej. Przedsiębiorstwo ALSTAL zalicza się do grupy firm, które mimo przeciwności zmian gospodarczych, poprawiło swoją pozycję finansową, personalną, sprzedażową itp. Dziennik Rzeczpospolita wykonał przedmiotowy ranking w oparciu o sprawozdania finansowe wybranych firm, które w 2011 roku osiągnęły co najmniej 80 mln zł przychodów. Ponadto czynnikiem decydującym o przyznaniu miejsca w rankingu były zasoby produkcyjne, personalne i techniczne firm. Wśród kluczowych składników wymienić można: eksport, zatrudnienie, strukturę oraz sprzedaż.
Z rankingu Rzeczpospolitej wynika, że sytuacja gospodarcza firm w roku minionym była stabilna mimo zmian, transformacji gospodarczych i swoistego spadku aktywności. Możemy zatem z racjonalnym optymizmem patrzeć na przyszłą sytuację gospodarczą kraju analizując ją pod kątem aktywności rynkowej przedsiębiorstw i ich właścicieli, którzy w dobie kryzysu starają się konstruktywnie, racjonalnie i sensownie zarządzać.