Grupa Paroc Group konsekwentnie realizuje długoterminową strategię rozwoju. Po zapewnieniu sobie pozycji wiodącego dostawcy izolacji w regionie Morza Bałtyckiego, dzięki zakładom produkcyjnym w Finlandii, Szwecji na Litwie i w Polsce, Paroc rozszerza swą działalność na rozwijające się rynki rosyjskie.

Paroc rozszerza swoją działalność na Rosję
Grupa Paroc zdecydowała się zainwestować w zakład produkcyjny w obwodzie Twerskim, na północny zachód od Moskwy. Kari Lehtinen - Dyrektor Generalny Grupy Paroc- twierdzi, że rosyjski rynek wełny mineralnej w najbliższych latach czeka znacznie szybszy wzrost niż w Europie Zachodniej. „Spodziewa się, że popyt na wełnę mineralną w Rosji będzie rósł przez następnych kilka lat w tempie około 10% rocznie. Przewiduje się, również że zapotrzebowanie na materiały izolacyjne w Rosji będzie zwiększało się wskutek zaostrzonych przepisów dotyczących wydajności energetycznej i ochrony przeciwpożarowej budynków. Ponadto Rosja jest rynkiem wełny mineralnej, na którym nasze produkty są wysoko oceniane” informuje Lehtinen.

„W ciągu ostatnich dwóch dekad Paroc wypracował sobie silna pozycję na rosyjskim rynku izolacji Premium dzięki działalności placówek handlowych w Moskwie i Sankt Petersburgu. Nasza pozycja jest na tyle dobra, aby z powodzeniem odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie poprzez zorganizowanie własnej, lokalnej produkcji” - kontynuuje Lehtinen.

Paroc planuje zainwestować 170 milionów € w Twerze, tworząc trzy linie produkcyjne izolacji budowlanych i wyposażając produkcję izolacji technicznych. Roczna wydajność produkcji wyniesie 150 tysięcy ton, a fabryka zatrudni 600 pracowników.

Pierwszy etap inwestycji obejmuje jedną linię produkcji budowlanych materiałów izolacyjnych. Produkcja rozpocznie się w 2013 roku.

Szerszych informacji udziela:

Kari Lehtinen
Dyrektor Generalny
Paroc Group Oy


Paroc Group jest liderem w dziedzinie energooszczędnych produktów i rozwiązań izolacyjnych. Nasze doświadczenie w zakresie efektywności energetycznej i efektywnego wykorzystania procesów stanowi podstawę dla wszystkiego co robimy. W skład asortymentu PAROC® wchodzą izolacje budowlane, izolacje techniczne, izolacje morskie, systemy płyt warstwowych i produkty akustyczne. Firma działa w 13 krajach Europy, posiada zakłady produkcyjne w Finlandii, Szwecji, Litwie i Polsce.

Głównymi właścicielami Paroc Group jest kilku inwestorów instytucjonalnych, a udziały mniejszościowe znajdują się w posiadaniu pracowników firmy. Przychody netto ze sprzedaży w 2011 roku wyniosły 405 milionów Euro, a średnia liczba pracowników wynosiła 1990 osób.


Źródło: ''