Paroc Polska, producent izolacji termicznych, akustycznych i przeciwogniowych z wełny skalnej, opracował i wprowadza na rynek nowy system do biernej ochrony przeciwogniowej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nowy produkt pod nazwą PAROC FireProof System II (PFP II), jako jeden z pierwszych na rynku, przygotowany został zgonie z nową, obowiązującą od niedawna normą europejską PN EN 1366-1.


PAROC FireProof System II to unikalny, wyznaczający nowe standardy system do biernej izolacji przeciwogniowej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych charakteryzujący się klasą odporności ogniowej EIS. Oznacza to, że kanał zaizolowany systemem PFP II posiada szczelność ogniową [E], izolacyjność ogniową oraz dymoszczelność [S].


Jest to również jedyny dostępny system oferujący matę na siatce, co ma szczególnie duże znaczenie w przypadku kanałów okrągłych, które do tej pory trzeba było izolować płytami lub otulinami. Ponadto, jako jedyny posiada dopuszczenie do wykonywania dwu-, trzy- oraz czterostronnych izolacji przeciwogniowych w kanałach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Jeżeli kanał oddalony jest na pewną określoną odległość od przegrody budowlanej, nie ma potrzeby izolowania go dookoła; wystarczy z trzech (kanał pod sufitem) lub dwóch (kanał w narożniku) stron.
System PAROC PFP II daje możliwość maksymalnie uproszczonego doboru grubości izolacji. Grubość izolacji dobierana jest w zależności od tego, jaką klasę odporności ogniowej chcemy uzyskać. Przykładowo, jeżeli izolacja kanału wentylacyjnego lub klimatyzacyjnego ma spełnić wymagania klasy EIS 30 należy zastosować maty lub płyty o grubości 60mm (EIS 30 – 60mm). Przy klasie EIS 60 grubość ta będzie wynosiła 90 mm, zaś przy klasie EIS 120 – 140mm.
Kolejną zaletą nowego systemu PAROC FireProof System II jest uproszczony sposób montażu izolacji. System wyposażony jest tylko w łączniki mechaniczne. Izolacja może więc być wykonywana przez cały rok, niezależnie od warunków temperaturowych.
Opracowanie systemu trwało 3 lata. Przy jego projektowaniu i badaniu największym wyzwaniem było przejście skomplikowanej i czasochłonnej nowej procedury badawczej. PAROC FireProof System II trafił do sprzedaży w kwietniu 2005. Zastępuje on aktualnie oferowany przez Paroc Polska system PAROC FireProof System.