W trakcie prac projektowych nad kurtynami powietrza firma Frico kieruje się znalezieniem optymalnego punktu pracy urządzenia, tak pod względem parametrów technicznych, jak i aspektu oszczędności energii i komfortu.W celu powiązania wyżej wymienionych cech producent stosuje zasadę trójkąta (rys. 1).
Model ten pozwala na znalezienie optymalnego projektu urządzenia, pod względem:
parametrów pracy – osiągów,
kształtu kurtyny,
głośności pracy urządzenia.Parametry pracy
Bardzo ważnym punktem charakteryzującym kurtynę powietrzną jest wielkość przepływu powietrza.
Uwaga: bardzo często porównujemy różne kurtyny, biorąc pod uwagę tylko wartość przepływu powietrza. Otóż sam przepływ powietrza charakteryzuje urządzenie w bardzo małym stopniu. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy kurtyny są przeznaczone do ochrony tych samych drzwi, analizując sam przepływ powietrza.
Na rys. 2 zobrazowany jest efekt działania określonego przepływu, prędkości i gęstości powietrza.
Iloczyn trzech wielkości – przepływu, prędkości i gęstości powietrza – daje nam „obraz” siły z jaką powietrze wydostaje się z kurtyny. Z analizy jednostek widać, iż wynik otrzymujemy w Newtonach [N], zatem w jednostce odpowiadającej pojęciu siły,
[m3/s x m/s x kg/m3 = kg x m/s2] = [N].


Po przeanalizowaniu tej zależności widać, iż możemy kreować taki sam impuls powietrza w różny sposób. Na przykład można tak zaprojektować kurtynę, aby otrzymać:
• duży przepływ powietrza i małą prędkość,
• mały przepływ z dużą prędkością.
Pierwszy wariant możemy uzyskać bez zastosowania dyszy wylotowej. Wadą tego rozwiązania jest bardzo mały zasięg strumienia chroniącego otwór wejściowy. Stosując zaś wysokociśnieniową dyszę wylotową, otrzymujemy bardzo dużą prędkość powietrza przy małym przepływie. Problemem, z jakim
spotykamy się w tym przypadku, jest duża turbulencja powietrza, a co za tym idzie wysoka głośność urządzenia.
Optymalny wariant: idea Frico polega na znalezieniu rozwiązania pośredniego z zastosowaniem zoptymalizowanej dyszy wylotowej tak, aby osiągnąć najlepszy zasięg strugi powietrza wraz z optymalnym impulsem jaki może być wykreowany przez urządzenie.Kształt kurtyny
Kurtyny powietrzne produkowane przez
Frico mają zwartą i kompaktową obudowę.
Bez większych problemów można czyścić całą powierzchnię urządzeń oraz przeprowadzać niezbędną konserwację.
Charakteryzują się nowoczesną linią przystosowaną do najwyższych wymagań architektonicznych.


Głośność pracy urządzenia

Aby otrzymać możliwie jak najcichsze urządzenie, spełniające jednak swoje podstawowe zadanie producent poświęci
ł bardzo dużo uwagi geometrii przepływu powietrza przez kurtynę. Stosując wentylatory poprzeczne napędzane zewnętrznymi silnikami oraz odpowiednio wyprofilowaną wewnętrzną przestrzeń został osiągnięty zamierzony cel.


Poprzez praktyczne zastosowanie zasady trójkąta wszystkie modele kurtyn powietrznych charakteryzują się optymalnymi osiągami, popartymi nowoczesną linią z równoczesnym zminimalizowaniem poziomu głośności.
Adam Komorowski
www. foko.com.pl

Artykuł ukazał się w Polskim Instalatorze:
nr 10/2002