(dla okresu lata i zimy)

Lato – strefa klimatyczna I wg [1]
Objaśnienia do tabeli:
ts – temperatura powietrza wg termometru suchego [°C]
Parametry dla okresu letniego:
entalpia i = 59,9 kJ/kg
zawartość wilgoci x = 12,4 g/kg
wilgotność względna j = 52 %

Lato – strefa klimatyczna II wg [1]
Objaśnienia do tabeli:
ts – temperatura powietrza wg termometru suchego [°C]
Parametry dla okresu letniego:
entalpia i = 60,8 kJ/kg
zawartość wilgoci x = 12,4 g/kg
wilgotność względna j = 52 %

Zima wg [1]
Objaśnienia do tabeli:
ts – temperatura powietrza wg termometru suchego [°C]
i - entalpia
x - zawartość wilgoci
j - wilgotność względna

Temperatura obliczeniowa powietrza zewnętrznego w poszczególnych strefach klimatycznych wg PN-82/B-02403 "Temperatury obliczeniowe zewnętrzne":

Źródło:
[1] PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
oferuje sprzedaż Polskich Norm
Sprzedaż prowadzi Wydział Marketingu i Sprzedaży PKN
Warszawa 00-050, ul. Świętokrzyska 14B
tel (022) 556 77 77; fax (022) 556 77 87
e-mail: wms@pkn.pl
internet: www.pkn.plŹródło: ''

Komentarze

 • Uwaga błąd!

  ts dla ZIMY w STREFIE II wynosi -18oC a nie jak podano w tabeli -16oC

 • błąd

  nie zgadza się też wilgotność względna dla:
  Lato - strefa klimatyczna II
  jest - 52% a powinno być 45%
  52% jest dla strefy I.