Parametry powietrza w pomieszczeniach powinny zapewniać użytkownikom dobre samopoczucie lub odpowiadać wymaganiom procesu technologicznego. Doboru warunków klimatycznych pomieszczeń dokonuje się na podstawie takich czynników jak: charakter pracy użytkowników, rodzaj i przebieg procesu technologicznego, rodzaj i stan konstrukcji budynku, warunki klimatyczno-meteorologiczne.

W celu zapewnienia komfortu cieplnego należy zapewnić, w strefie przebywania ludzi, utrzymanie na odpowiednim poziomie nastepujących parametrów:
- temperatury powietrza
- wilgotności względnej powietrza
- prędkości powietrza.
Objaśnienia do poniższej tableli:
tz - temperatura powietrza zewnętrznego (przyjmowana wg PN-76/B-03420)
aktywność fizyczna mała – aktywność człowieka powodująca jego całkowitą stratę energii do 200 W
aktywność fizyczna średnia – aktywność człowieka powodująca jego całkowitą stratę energii od 200 W do 300 W
aktywność fizyczna duża – aktywność człowieka powodująca jego całkowitą stratę energii ponad 300 W

Źródło: PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
oferuje sprzedaż Polskich Norm
Sprzedaż prowadzi Wydział Marketingu i Sprzedaży PKN
Warszawa 00-050, ul. Świętokrzyska 14B
tel (022) 556 77 77; fax (022) 556 77 87
e-mail: wms@pkn.pl
internet: www.pkn.plKomentarze

  • Czy tabela jest prawidłowa ?

    Kiedyś widziałem tą normę i chyba w tabeli były inne wartości ? Może się mylę.Ale które są złe to zagadka dla tego kto ją tutaj zamieścił.

  • Dobra stronka

    Na Waszym serwisie znalazlem wiele przydatnych informacji dzieki

  • Zobacz też:

    Obliczeniowe temperatury powietrza wewnętrznego wg Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami : http://www.wentylacja.com.pl/projektowanie/projektowanie.asp?ID=3454