W dniu 21.11.2001 roku podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2001 w Poznaniu firma VBW Clima Engineering została wyróżniona nagrodą „PANTEON POLSKIEJ EKOLOGII”.Nagroda ta ustanowiona została dla uhonorowania polskich przedsiębiorstw, które opracowały i wdrożyły system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami określonymi w normie ISO 14001. Tym samym firmy te gwarantują, że istotne aspekty środowiskowe ich działalności są pod stałą kontrolą, a podjęte działania w sposób ciągły przyczyniają się do poprawy środowiska naturalnego.
Patronat nad nagrodą objęli: Minister Środowiska RP – Stanisław Żelichowski i Dyrektor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji – Wojciech Henrykowski.