Panel Słoneczny 20x2020 - Panel Producentów Urządzeń i Instalatorów Systemów Energetyki Słonecznej

Panel Słoneczny 20x2020
Panel Słoneczny 20x2020, czyli Panel Producentów Urządzeń i Instalatorów Systemów Energetyki Słonecznej zrzesza aktualnie 11 firm (Ariston, Bachus, Ecojura, Ensol, Rapid, Solver, Sunex, Ulrich, Vaillant, Viessmann, Watt) obejmujących 84% polskiego rynku energetyki słonecznej, jak również największych polskich eksporterów kolektorów słonecznych. Działalność merytoryczna Panelu jest wspierana przez Instytut Energetyki Odnawialnej.

Panel Słoneczny 20x2020
Panel Słoneczny 20x2020 zawiązał się w lipcu 2009 r., bezpośrednio po wejściu w życie Pakietu klimatycznego UE i dyrektywy o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii, z myślą o najlepszym przygotowaniu przez Polską „Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” i odpowiedniego do potencjału i możliwości uwzględniania w nim energetyki słonecznej cieplnej dotychczas niesłusznie marginalizowanej w Polityce Energetycznej Polski. W „Polityce Energetycznej Polski do 2030 r.” (PEP2030) udział energetyki słonecznej cieplnej był szacowany jedynie na 1,2% (ok. 3,7 mln m2) w bilansie energii ze źródeł odnawialnych w 2020 roku. Inne dokumenty, w tym opracowane dla rządu przez Instytut Energetyki Odnawialnej, mówią o udziale energetyki słonecznej sięgającym 5,0- 6,4% (ok. 14-20 mln m2 kolektorów słonecznych), co także bardziej odpowiada prognozom w tym zakresie w innych krajach UE.

Obecnie potencjał rynkowy energetyki słonecznej w Polsce nie jest wykorzystany, gdyż w Polsce w dalszym ciągu brakuje przewidywalnych i skutecznych instrumentów wsparcia. Wydaje się, że rząd polski nie docenia potencjału jaki niesie za sobą przemysł energetyki słonecznej termicznej.

Dlatego też „Panel Słoneczny 20x2020” podjął inicjatywę opracowania dokumentu „Mapy drogowej rozwoju energetyki słonecznej termicznej w Polsce wraz z planem działań do 2020 r.” Dokument przekazany został rządowi RP i agendom rządowym odpowiedzialnym za promocję energetyki odnawialnej oraz opinii publicznej. Stanowi istotny wkład przemysłu energetyki słonecznej w przygotowanie przez Rząd RP „Krajowego Planu Działań w zakresie odnawialnych źródeł energii”.

Z syntezą raportu a także z ideami Panelu Słonecznego 20x2020 można się zapoznać na stronie www.panelsloneczny.eu