Udane zakończenie rozmów na temat partnerstwa strategicznego obu firm.


Informacja prasowa - Warszawa 19.12.2008 r.


Firmy Panasonic i SANYO ogłosiły, na podstawie postanowień spotkań Zarządów obu firm, które odbyły się 19 grudnia 2008 roku, że podpisano umowę o współpracy finansowej i biznesowej. Panasonic będzie starał się pozyskać większość akcji SANYO (biorąc przy tym pod uwagę przekształcenie akcji klasy A i B w zwykłe akcje) w drodze publicznej aukcji. Panasonic i SANYO stworzą bliski biznesowy sojusz mając w perspektywie restrukturyzację obu firm.
Panasonic rozpocznie udział w przetargu tak szybko jak będzie to możliwe, po spełnieniu wszystkich niezbędnych warunków, w tym dopełnieniu procedur i podjęciu środków wymaganych przez prawo japońskie i międzynarodowe. Oczekuje się, że zajmie to pewien okres czasu, dlatego nie później niż pod koniec lutego przyszłego roku wydany zostanie komunikat podsumowujący postęp tych działań.

1. Cel współpracy pomiędzy Panasonic i SANYO

Firma Panasonic stara się tworzyć „ideas for life” dla przyszłości. Poprzez innowacyjne pomysły, Panasonic wzbogaca życie ludzi na całym świecie, tym samym przyczyniając się do ogólnego rozwoju. Z kolei SANYO ma na celu osiągnięcie pozycji wiodącego dostawcy produktów związanych z energią i środowiskiem, czym wpisuje się w działania mające na celu rozwój i wzbogacanie życia ludzi na całym świecie, realizując filozofię zarządzania zawierającą się w stwierdzeniu „Staramy się być niezastąpionym elementem w życiu ludzi na całym świecie”.
Panasonic i SANYO zdają sobie sprawę, że obecna strategia działania musi być nie tylko przyśpieszona, ale podjęte muszą być zdecydowane działania wzmacniające pozycję na rynku w celu osiągnięcia wzrostu dochodów i zyskowności w czasie światowej recesji będącej wynikiem kryzysu finansowego, a także w warunkach intensywnej globalnej konkurencji.
Łącząc technologie i wiedzę produkcyjną obu firm, Panasonic i SANYO wierzą, że razem stworzą grupę korporacyjną, która będzie ceniona na całym świecie ze względu na wkład w podnoszenie jakości życia i harmonijne współistnienie ze środowiskiem naturalnym. Cel przeświecający tym działaniom zakłada wzmacnianie wartości korporacyjnych obu firm poprzez korzystanie z uzupełniających się segmentów, co jeszcze bardziej zwiększy globalną konkurencyjność.

2. Oczekiwane efekty współpracy Panasonic i SANYO

Panasonic i SANYO wierzą, że dzięki tej umowie zostanie nawiązana intensywna współpraca na wielu polach działania. Najważniejsze efekty oczekiwane są w następujących segmentach:
(1) Energia słoneczna
Używając biznesowej platformy Panasonic, firmy mają zamiar odpowiedzieć na zapotrzebowanie na baterie słoneczne, dla których przewidywany jest znaczący wzrost rynku. Realizacja tego zamierzenia nastąpi poprzez:
- dalsze rozszerzanie działań w zakresie wysokowydajnych ogniw fotowoltaicznych HIT (silikon krystaliczny) i modułów (akumulatorów)
- przyśpieszenie rozwoju i wprowadzenia do sprzedaży ogniw słonecznych następnej generacji.
Dodatkowo, dzięki użyciu międzynarodowej sieci sprzedaży Grupy Panasonic, spodziewany jest znaczący wzrost sprzedaży.
(2) Baterie przenośne
SANYO jest uznanym producentem akumulatorów koncentrującym się na produktach litowo-jonowych. Panasonic natomiast jest autorem oryginalnych, ściśle strzeżonych patentami rozwiązań w tej dziedzinie oraz prowadzi działania na skalę globalną. Współpraca pozwoli firmom wzmocnić konkurencyjność poprzez, między innymi:
- wdrożenie znakomitych technologii produkcji SANYO w Panasonic
- zapewnienie technologii wysokiej pojemności Panasonic firmie SANYO
Zostaną również poczynione inwestycje w segment akumulatorów dla pojazdów hybrydowych (HEV – Hybrid Electric Vehicle) i samochodów elektrycznych (EV – Electric Vehicle), którego to rynku spodziewany jest szybki rozwój i razem jako Grupa Panasonic możliwe będzie poszerzenie współpracy z producentami samochodów i znaczące podniesienie sprzedaży.
(3) Wzmocnienie pozycji na rynku
Dzięki stawaniu się częścią Grupy Panasonic, w SANYO oczekiwana jest redukcja kosztów zaopatrzenia w zakresie kosztów zakupów oraz logistyki. Dodatkowo, dzięki wprowadzeniu do SANYO know-how Panasonic dotyczącego redukcji kosztów, na przykład „Itakona ” czy „Cost Busters ”, głównym celem będzie dalsze wzmacnianie pozycji rynkowej.
Zgodnie z ustaleniami dzisiejszej umowy, Panasonic i SANYO utworzą „Zespół ds. Współpracy”, który zbada możliwości, w ramach obowiązujących praw i procedur, jak najszybszego osiągnięcia korzyści z uczynienia SANYO firmą zależną od Panasonic. Zespół ten zajmie się takimi obszarami, jak systemy zarządzania, rozwój technologii, zakupy, logistyka, kontrola jakości oraz infrastruktura IT. Dodatkowo Panasonic rozważy różne działania, takie jak możliwość zainwestowania 100 miliardów jenów w celu osiągnięcia efektu synergii w działaniach obu firm.
3. Przetarg
Panasonic rozpocznie udział w przetargu na wszystkie akcje SANYO (włączając w to akcje zwykłe, preferowane akcje klasy A oraz preferowane akcje klasy B), kiedy tylko spełnione zostaną niezbędne krajowe i międzynarodowe wymagania i regulacje. Cena akcji wyniesie 131 jenów za zwykłą akcję oraz 1,310 jenów za preferowaną akcję klasy A oraz B. Panasonic otrzymał opinię Merrill Lynch Japan Securities, zgodnie z którą przy utrzymaniu pewnych założeń, te ceny zakupu są,z finansowego punktu widzenia, korzystne dla Panasonic. Minimalna liczba akcji możliwych do zakupu w przetargu to większość wyemitowanych przez Sanyo akcji (wyłączywszy akcje własne będące w posiadaniu SANYO oraz z założeniem przekształcenia akcji preferowanych klasy A i B w zwykłe akcje). Zakup nie dojdzie do skutku jeśli ilość akcji w ofercie sprzedaży będzie mniejsza niż minimalna liczba akcji w ofercie zakupu. W wypadku, gdy liczba akcji wystawionych na sprzedaż przewyższa minimalna liczbę akcji w ofercie zakupu, wszystkie akcje zostaną zakupione.
Oceans Holdings Co., Ltd (spółka zależna Golman Sachs Group Inc.), Evolution Investments Co., Ltd. (spółka będąca własnością Daiwa Securities SMBC Principal Investments) oraz Sumitomo Mitsui Banking Corporation, które są głównymi udziałowcami SANYO wyrażają zgodę na sprzedaż akcji SANYO w drodze ww. przetargu. Łączna liczba akcji SANYO posiadanych przez trzy firmy (przy założeniu, że akcje preferowane klasy A oraz klasy B zostaną przekształcone w zwykłe akcje) wynosi 4,328,993,781, co równa się około 70.5% głosów, w wypadku gdy wszystkie akcje SANYO będące w posiadaniu ww. trzech firm zostaną wystawione na sprzedaż oczekuje się finalizacji sprzedaży.
SANYO wspiera ofertę przetargową i potwierdzi ofertę przetargową w momencie, gdy takowa zostanie wystawiona.
Panasonic planuje przekształcić pozyskane akcje preferowane SANYO klasy A i B w akcje zwykłe SANYO (udziałowcy mogą również sami dokonać takiego przekształcenia i wystawić aukcje na sprzedaż). Każda akcja preferowana klasy A i B zostanie wymieniona na dziesięć akcji zwykłych. Jeśli wszystkie akcje preferowane zostaną przekształcone w akcje zwykłe w tej proporcji, liczba zwykłych akcji (wyłączywszy akcje własne SANYO) wyniesie 6,142,207,315. Mimo że akcje preferowane klasy B nie dają prawa głosu, ogólna liczba głosów SANYO wzrośnie ze względu na przekształcenie akcji klasy B w akcje zwykłe.
4.Listing
Panasonic i SANYO podzielają pogląd, zgodnie z którym SANYO powinno utrzymać swoje papiery wartościowe na rynkach po zakończeniu przetargu, a w wypadku gdy wyniki przetargu naruszą wymagania list giełdowych, obie firmy przeprowadzą konsultację nad środkami koniecznymi do podjęcia aby uniknąć delistingu akcji SANYO.