Dzisiaj (15.11.10) w życie weszła nowa restrykcyjna ustawa antynikotynowa.

Palenie surowo zabronione!
Znowelizowana Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych rozszerza obszary objęte zakazem palenia tytoniu na większość miejsc publicznych, w tym miejsca pracy, obiekty użytku publicznego, środki transportu publicznego, przystanki komunikacji miejskiej, obiekty sportowe i rekreacyjne, szkoły i dworce. Zakazem palenia zostały objęte zakłady opieki zdrowotnej, placówki oświaty, wypoczynku i kultury.

Przepisy ustawy dotyczą też zakazu palenia w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do wypoczynku i zabawy dzieci. Ponadto znowelizowane prawo określa sankcje za nieprzestrzeganie przepisów, wprowadza zakaz reklamy tytoniowej oraz ustanawia wymogi techniczne i sanitarne dla palarni.

Przepisy nowej ustawy nakazują wydzielenie sali dla palaczy w restauracjach i pubach. Sala taka musi być zamknięta i wentylowana. Za brak informacji o zakazie palenia w pubie czy restauracji właścicielowi lokalu grozi kara grzywny do 2 tysięcy złotych, a palaczowi za złamanie zakazu mandat 500 złotych.

W obiektach takich jak zakłady pracy, hotele czy uczelnie, będzie można tworzyć palarnie jako "wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń".

Według badań z roku 2009, w Polsce papierosy pali prawie 9 milionów osób (34% mężczyzn i 21% kobiet). Każdego roku na skutek biernego palenia papierosów umiera w Polsce 8 tysięcy osób. W krajach Unii Europejskiej liczba ta wynosi około 80 tysięcy. Niepalący są najczęściej narażeni na dym tytoniowy w barach, pubach i klubach nocnych (88%), restauracjach i kawiarniach (51%) oraz w domu (28%).

Nowe przepisy weszły w życie w poniedziałek 15 listopada br.

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. nr 10 z dnia 30 stycznia 1996 r., poz. 55).

Zakazy palenia na Świecie
Zakaz palenia w miejscach publicznych obowiązuje w państwach całej Unii Europejskiej, jednak zróżnicowany jest ich zasięg i sankcje. Bezwarunkowy zakaz palenia w miejscach publicznych obowiązuje w 12. krajach Unii m.in. Irlandii, Litwie, Malcie, Norwegii, Słowenii, Szkocji, Szwecji i Włoszech. Doświadczenia innych krajów dowiodły, iż warto wprowadzać zdecydowane przepisy zakazujące palenia tytoniu.
UE planuje wprowadzenie jednolitych przepisów w całej Wspólnocie. KE chce zakazać eksponowania papierosów w sklepach już od przyszłego roku >>więcej
Zakazy palenia obowiązuje też poza Europą: >>więcej
Źródło: ''