Ministerstwo Zdrowia planuje zaostrzenie przepisów ustawy antynikotynowej.

Palarnie znikną z pubów?
Wiceminister zdrowia Adam Fronczak zapowiedział na konferencji prasowej 16.11.2011 r. dalsze zaostrzenie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zwanej popularnie ustawą antynikotynową.

- Chcemy, by palarnie zniknęły z lokali i z zakładów pracy - powiedział.

Znowelizowana Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych rozszerzyła obszary objęte zakazem palenia tytoniu na większość miejsc publicznych, w tym miejsca pracy, obiekty użytku publicznego, środki transportu publicznego, przystanki komunikacji miejskiej, obiekty sportowe i rekreacyjne, szkoły i dworce. Zakazem palenia zostały objęte zakłady opieki zdrowotnej, placówki oświaty, wypoczynku i kultury.
Przepisy ustawy dotyczą także zakazu palenia w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do wypoczynku i zabawy dzieci. Ponadto określono sankcje za nieprzestrzeganie przepisów, wprowadzono zakaz reklamy tytoniowej oraz ustanowiono wymogi techniczne i sanitarne dla palarni.
Przepisy nowej ustawy nakazały wydzielenie sali dla palaczy w restauracjach i pubach. Sala taka musi być zamknięta i wentylowana. Za brak informacji o zakazie palenia w pubie czy restauracji właścicielowi lokalu grozi kara grzywny do 2 tysięcy złotych, a palaczowi za złamanie zakazu mandat 500 złotych.
W obiektach takich jak zakłady pracy, hotele czy uczelnie, można tworzyć palarnie jako "wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń".
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. nr 10 z dnia 30 stycznia 1996 r., poz. 55).


Źródło: ''