Data rozpoczęcia
2008-11-18
Data zakończenia
2008-11-18

24-26.11.2008r., Hotel Jan III Sobieski w Warszawie

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25-26 listopada 2008 r. w Hotelu Jan III Sobieski w Warszawie.

Jej celem jest wymiana praktycznych doświadczeń ekspertów z sektora energetycznego. Podczas Kongresu chcemy stworzyć warunki do dialogu pomiędzy energetykami a przedstawicielami rządu, KASHUE, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Czy założenia Pakietu energetyczno-klimatycznego o ograniczeniu emisji CO2, zmniejszeniu energochłonności o 20% i wzroście użycia energii odnawialnej do 20% do roku 2020 nie zachwieją polską energetyką? Czy nasza gospodarka jest gotowa zmierzyć się z propozycjami KE, które nie uwzględniają uwarunkowań i możliwości Polski, a są jednolite dla całej UE?

Obecna sytuacja jest przełomowa dla polskiej energetyki, która opiera się na węglu i emituje najwięcej CO2. Dodatkowo redukcja pozwoleń do emisji CO2 w II KPRU oraz wizja przejścia na system aukcyjny od 2013 r. stawia przed sektorem nowe wyzwania. Tak radykalne zmiany w krótkim okresie są dużym obciążeniem. Potrzebny jest okres przejściowy i płynne mechanizmy dostosowawcze do unijnych wymogów. Czy to jest możliwe? Jak polska energetyka ma się odnaleźć w nowej sytuacji?

Zapraszam Państwa szczególnie serdecznie również na dzień specjalny - 24 listopada 2008 r. Będzie to praktyczny warsztat poświęcony aspektom giełdy i handlu uprawnieniami CO2. Wybitni eksperci omówią szczegółowo zagadnienia dotyczące platform przetargowych, zasad zawierania umów na giełdzie (standardy IETA), stosowanych zabezpieczeń i instrumentów finansowych.

Więcej informacji:
Top Consulting Conferences & Trainings S.A.
e-mail: info@topconsult.pl
www.tcct.pl