Data rozpoczęcia
2009-09-14
Data zakończenia
2009-09-17

14-17.09.2009 Poznań
Targi opakowaniowe branży spożywczej organizowane są w cyklu dwuletnim, na przemian z targami TAROPAK. Ich pierwsza edycja odbyła się w roku 2007. Teraz czas na drugą odsłonę. Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego PAKFOOD 2009 odbędą się w Poznaniu w dniach od 14 do 17 września.

Dla kogo

PAKFOOD to wydarzenie organizowane z jednej strony z myślą o przedstawicielach zakładów produkcyjnych i firm handlowych sektora spożywczego, a z drugiej dla branży poligraficznej. W pierwszej edycji targów udział wzięło niemal 200 wystawców z 18 krajów. Ekspozycje przygotowane na powierzchni 6,5 tys. metrów kw. spotkały się z zainteresowaniem 34 tys. zwiedzających (razem z targami Polagra-Food, które odbywały się w tym samym terminie).
Targi PAKFOOD gromadzą wystawców, których oferta obejmuje najważniejsze obszary branży opakowaniowej przemysłu spożywczego. Po pierwsze są to przedsiębiorstwa oferujące opakowania oraz pomocnicze środki opakowaniowe, materiały do pakowania i wyrobu opakowań, a także firmy zajmujące się projektowaniem opakowań. Drugą grupę stanowią oferenci maszyn i urządzeń pakujących, maszyn do wyrobu opakowań, maszyn znakujących i etykietujących. W targach uczestniczą również firmy zajmujące się projektowaniem maszyn pakujących oraz doradztwem technicznym. Najważniejszym magnesem przyciągającym zwiedzających są oczywiście prezentowane na targach rynkowe nowości.

W dobrym towarzystwie

Mocną stroną targów PAKFOOD jest ich komplementarność z imprezami odbywającymi się równolegle. W tym roku razem z PAKFOODEM odbędą się Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych i Gastronomii Polagra-Food oraz Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych Polagra-Tech. W przypadku obu imprez ważną grupę docelową działań marketingowych stanowią przedstawiciele firm handlowych i produkcyjnych branży spożywczej. Właśnie dlatego połączenie PAKFOODU z Polagrą-Food i Polagrą-Tech w jedno wspólne wydarzenie zapewnia dużą liczbę profesjonalnych zwiedzających.

Nie tylko ekspozycja PAKFOOD to nie tylko bogata oferta wystawców. To także ciekawy program wydarzeń towarzyszących ekspozycji - przygotowanych we współpracy z takimi partnerami jak Polska Izba Opakowań, organizowanych przez branżowe wydawnictwa, często odbywających się pod patronatem poszczególnych wystawców.
Co zaplanowano na targi tegoroczne? W pierwszym dniu odbędzie się seminarium "Opakowanie a człowiek i jego środowisko. Gospodarka Opakowaniami - ekologiczne i środowiskowe aspekty", które przygotowuje Polska Izba Opakowań. Miejsce i termin seminarium nie zostały wybrane przypadkowo. PAKFOOD i Polagra-Food to wyjątkowa okazja do spotkania się w jednym miejscu i czasie tych, którzy produkują opakowania oraz tych, którzy stanowią największą grupę ich użytkowników, a więc producentów żywności. Seminarium ma m.in. uświadomić zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka jakie stwarzają odpady opakowaniowe oraz wypracować wnioski w sprawie minimalizowania szkodliwego oddziaływania wykorzystanych opakowań.
Tego dnia także Packaging Polska oraz Visual Communication zaplanowały specjalistyczne warsztaty poświęcone tematyce kreowania wizerunku marki w przestrzeni handlowej. Podczas warsztatów dowiedzieć się będzie można m.in. jak zwiększyć sprzedaż przy pomocy materiałów POS (point of Sale) i SRP (szelf ready packaging), jak zakomunikować i sprzedać produkt poprzez opakowania oraz jak wprowadzić magnetyzm w przestrzeni handlowej. Prelegenci opowiedzą o innowacjach w trade marketingu, merchandisingu cyfrowym, a także o elementarnych jakościach wizualnych i czynnikach wpływających na sukces wizualny produktu.
Drugi dzień targów przyniesie kolejne wydarzenia. "Color Management - sposób na zwiększenie konkurencyjności w obecnych realiach rynkowych" to tytuł pierwszego z nich. Będzie to konferencja z cyklu Akademii Zarządzania Barwą, którego organizatorem jest Polski Drukarz, wydawca magazynów "Świat DRUKU" i "Pro-KREACJA". Wśród poruszanych zagadnień znajdą się tematy związane z analizą rynku poligraficznego i opakowaniowego, standardami i normami obowiązującymi w poligrafii i granicami tolerancji zawartymi w normach, urządzeniami i oprogramowaniem ułatwiającym standaryzację w drukarni, jak również praktyczne rady dla użytkowników różnych technik druku i przydatne na poszczególnych etapach produkcji poligraficznej. Konferencja przeznaczona jest dla fotografów, grafików, studiów DTP i prepress oraz drukarń.
Tego samego dnia Polska Izba Opakowań zaprasza na konferencję z okazji 15-lecia działalności. W programie spotkania znajdą się m.in. sesja na temat przemysłu i rynku opakowań w Polsce, okolicznościowe posiedzenie Rady Polskiej Izby Opakowań, a także wręczenia dyplomów "Zasłużony dla Przemysłu Opakowań", "Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań" i "Firma-Założyciel Polskiej Izby Opakowań". Kolejne seminarium związane z tematyką targów zaplanowane jest przez Izbę na trzeci dzień targów. Seminarium pt. "Kody kreskowe - znaczenie i zastosowanie w procesie produkcji, zbytu i logistyki opakowań. Nowe kody kreskowe od 2010r." przeznaczone będzie dla producentów, dystrybutorów i użytkowników opakowań. Będzie ono szczególnie przydatne w świetle zmian, które wprowadzone zostaną w przyszłym roku.
www.pakfood.mtp.pl